flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова місцевого суду:

 

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства; 

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ; 

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів; 

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження. 

У разі відсутності голови місцевого суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Статтею 25 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що заступник голови місцевого суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

Наказом голови Господарського суду Дніпропетровської області визначено адміністративні повноваження заступників голови господарського суду, встановивши окремо обов’язки для кожного з них, а саме: 

 

Заступник голови господарського суду, що здійснює керівництво та координує роботу колегії 2;

 

- здійснює функції судді в порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Господарським процесуальним кодексом України;

- контролює організацію систематичного вивчення та узагальнення судової практики і статистики, на основі яких готуються пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства;

- контролює організацію поточного та перспективного планування роботи господарського суду;

- вносить голові суду пропозиції щодо забезпечення ефективної діяльності апарату господарського суду;

- здійснює прийом представників підприємств та організацій, а також громадян;

- за дорученням голови господарського суду розглядає та вирішує інші питання, пов’язані з організацією діяльності господарського суду;

- узгоджує відповіді на скарги, заяви, запити стосовно діяльності підзвітної колегії.

 

Заступник голови господарського суду, що здійснює керівництво та координує роботу колегії 3;

 

- здійснює функції судді в порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Господарським процесуальним кодексом України;

- здійснює організаційні заходи, направлені на дотримання процесуальних строків і зміцнення виконавчої дисципліни та інформує голову суду про результати роботи;

- за наказом голови суду очолює, організовує та контролює діяльність інвентаризаційної комісії, комісії з конкурсних торгів та експертної комісії (по експертизі цінності документів і відбору їх на зберігання та знищення);

- вносить голові господарського суду пропозиції щодо забезпечення ефективної діяльності апарату господарського суду;

- здійснює прийом представників підприємств та організацій, а також громадян;

- за дорученням голови суду розглядає та вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю господарського суду;   

- узгоджує відповіді на скарги, заяви, запити стосовно діяльності підзвітної колегії.