flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова місцевого суду:

 

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства; 

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ; 

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів; 

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження. 

У разі відсутності голови місцевого суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Статтею 25 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що заступник голови місцевого суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

Наказом голови Господарського суду Дніпропетровської області від 25.04.2014 №13-О  визначено адміністративні повноваження заступників голови господарського суду, встановивши окремо обов’язки для кожного з них, а саме: 

 

Заступник голови господарського суду Васильєв О.Ю.:

 

- здійснює функції судді в порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Господарським процесуальним кодексом України;

- здійснює керівництво та координує роботу колегії 2;

- контролює організацію систематичного вивчення та узагальнення судової практики і статистики, на основі яких готуються пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства;

- контролює організацію поточного та перспективного планування роботи господарського суду;

- вносить голові суду пропозиції щодо забезпечення ефективної діяльності апарату господарського суду;

- здійснює прийом представників підприємств та організацій, а також громадян;

- за дорученням голови господарського суду розглядає та вирішує інші питання, пов’язані з організацією діяльності господарського суду;

- узгоджує відповіді на скарги, заяви, запити стосовно діяльності підзвітної колегії.

 

Заступник голови господарського суду Камша Н.М.:

 

- здійснює функції судді в порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Господарським процесуальним кодексом України;

- здійснює керівництво та координує роботу колегії 3;

- здійснює організаційні заходи, направлені на дотримання процесуальних строків і зміцнення виконавчої дисципліни та інформує голову суду про результати роботи;

- за наказом голови суду очолює, організовує та контролює діяльність інвентаризаційної комісії, комісії з конкурсних торгів та експертної комісії (по експертизі цінності документів і відбору їх на зберігання та знищення);

- вносить голові господарського суду пропозиції щодо забезпечення ефективної діяльності апарату господарського суду;

- здійснює прийом представників підприємств та організацій, а також громадян;

- за дорученням голови суду розглядає та вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю господарського суду;   

- узгоджує відповіді на скарги, заяви, запити стосовно діяльності підзвітної колегії. 

У разі відсутності голови господарського суду (відрядження, відпустка тощо) обов’язки голови суду виконує заступник голови суду Камша Н.М.

 

У разі відсутності голови господарського суду та заступника голови суду Камші Н.М. обов’язки голови суду виконує заступник голови суду Васильєв О.Ю.