flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Голови Господарського суду

                             Дніпропетровської області

       від 14.09.2021 № 17-О

 

                          

ПРАВИЛА

 

пропуску осіб до адміністративної будівлі Господарського суду Дніпропетровської області

(у новій редакції)

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Ці правила визначають порядок забезпечення пропуску осіб до приміщення Господарського суду Дніпропетровської області, з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу та охорона приміщень суду здійснюється співробітниками підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у Дніпропетровській області (далі – співробітники Служби).

1.2. Під час здійснення своїх повноважень щодо охорони та пропускного режиму у Господарському суді Дніпропетровської області особовий склад Служби судової охорони керується Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

При вчиненні особами протиправних дій стосовно суддів, працівників апарату суду, учасників судового процесу, працівників інших органів та установ системи правосуддя, осіб, що перебувають у приміщенні суду, співробітники Служби зобов’язані невідкладно вжити заходи, передбачені керівними документами.

1.3. Пропуск осіб до будівлі (приміщень) суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

1.4. На вході до приміщення Господарського суду Дніпропетровської області обладнуються пристрої контролю доступу, які є складовими автоматичної системи контролю та управління доступом.

1.5. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки до приміщень  суду, а також винесення таких цінностей за межі будівлі здійснюється відповідно до порядку, встановленого головою суду, керівником апарату суду.

1.6. Для речей, які заборонено проносити до приміщень суду, перед пунктом пропуску обладнуються камери схову.

1.7. Обладнання пункту пропуску та камер схову покладається на адміністрацію суду.

1.8. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на начальника територіального управління (командира підрозділу охорони) Служби, що здійснюють їх охорону, а також на голову, керівника апарату суду, керівників інших органів та установ системи правосуддя, які інформують начальника територіального управління (командира підрозділу охорони) Служби про порушення вимог цих Правил працівниками Служби.

1.9. Примірник цих Правил розміщується в приміщенні суду, перед пунктом пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці.

 

  1. Порядок пропуску осіб до приміщення Господарського суду Дніпропетровської області

 

2.1. Пропуск осіб у приміщення суду та на його територію здійснюється в робочі дні згідно зі встановленим у суді розкладом роботи.

З 18 год. 00 хв. до 09 год. 00 хв. пропуск осіб до приміщення суду заборонено.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до зазначених приміщень забороняється, крім випадків, визначених цим порядком. У вихідні, святкові та неробочі дні судді та працівники апарату Господарського суду Дніпропетровської області пропускаються у приміщення суду (згідно зі списком, затвердженим керівництвом суду), за службовим посвідченням та реєстрацією у журналі обліку працюючих у вихідні та святкові дні.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового посвідчення, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, електронних документів відображених з використанням додатка «Дія», іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ). Данні про осіб заносяться співробітниками Служби судової охорони України у журнал відвідувачів.

2.4. Судді, та працівники апарату суду безперешкодно пропускаються до приміщень, у яких вони працюють за пред’явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка.

2.5. Судді інших судів та судді у відставці пропускаються до приміщення суду в робочі дні суду за пред’явленням посвідчення судді (судді у відставці).

2.6. До приміщення суду, із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

- працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, співробітники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;

- особи, які беруть участь у розгляді господарських справ, – за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, співробітник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

- особи, що прибули на відкриті судові засідання, – за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, співробітник Служби інформує про це керівника або заступника керівника апарату суду, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.7. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщень суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу керівництва суду.

2.8. Журналісти, працівники засобів масової інформації, пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

2.9. До будівлі (приміщень) суду, з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються співробітники Служби, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків.

Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

2.10. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників суду, а за їх відсутності – співробітником Служби.

2.11. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій співробітники Служби пропускають до приміщень суду, працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівника апарату суду, й негайно повідомляють про це керівництво суду, чергового територіального управління Служби.

2.12. Інформація щодо осіб, які пропускаються до будівлі (приміщень) суду, та не є їх працівниками, заноситься співробітниками Служби до Журналу відвідувачів (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у будівлі (приміщень) суду або до відповідної інформаційної підсистеми (у разі наявності).

2.13. У робочі дні, після закінчення робочого часу, у будівлі (приміщенні) суду можуть перебувати:

- судді та працівники суду;

- працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в цій будівлі (приміщеннях) осіб, яких вони охороняють;

- особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;

- особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;

- медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо прибули за викликом.

2.14. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні до будівлі (приміщень) суду, у разі проведення невідкладного відкритого судового засідання, право бути присутніми мають будь-які особи, а у разі закритого судового засідання, пропускаються лише учасники судового засідання.

           2.15. Адвокати пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів працівник Служби може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами.

 2.16. Пропуск народних депутатів України до будівлі (приміщень) суду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про статус народного депутата України».

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до будівлі (приміщень) суду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

2.17. Вхід та вихід до будівлі (приміщень) суду осіб, що не є їх працівниками, здійснюється лише через головний вхід, який обладнаний контрольно-пропускним пунктом (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

У разі надзвичайної ситуації (блокування головного входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

 

 

  1. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщень суду

 

3.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

Під час проведення закритих засідань органів та установ системи правосуддя доступ до відповідних приміщень органів та установ системи правосуддя, у яких проводяться такі засідання, обмежується рішенням керівництва суду.

3.2. Забороняється пропуск до будівлі (приміщень) суду:

3.2.1. з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу;

3.2.2. з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.9. розділу 2 цих Правил;

3.2.3. з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;

3.4.4. з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам; 

3.4.5. з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

3.4.6. з тваринами (крім осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);

3.4.7. з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600х400х200 мм);

3.4.8. з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації;

3.4.9. іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників суду, учасників судового процесу, відвідувачів, працівників Служби. 

3.4.10. Особи, які прибули до суду, на час відвідування речі та предмети, з якими заборонено пропуск до будівлі (приміщень) суду, можуть залишити у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктами пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 4.4.5 –4.4.7 пункту 3.2 розділу 3 цих Правил.

 

  1. Прикінцеві положення

 

4.1. Правила вводяться в дію з моменту їх затвердження та є обов’язковими до виконання суддями, працівниками апарату суду, співробітниками Служби та відвідувачами Господарського суду Дніпропетровської області.

        4.2. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, забороняється пропуск до будинків (приміщень) судів, інших органів та установ системи правосуддя осіб:

1)   з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою;

2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски;

3)  які не є учасниками судових засідань.

4.3. Зміст Правил доводиться до відома:

4.4. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, з урахуванням установленого в населеному пункті, де розміщується суд, відповідного рівня епідемічної небезпеки, за рішенням голови суду, може бути обмежено пропуск до будинків (приміщень) суду осіб:

1) з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою;

2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски;

3) які не є учасниками судових засідань.

 

 

Заступник начальника територіального

управління (зі служби) Служби судової

охорони у Дніпропетровській області

полковник Служби судової охорони                                    Микола  ШИКУЛО

 

Керівник апарату Господарського суду                             

Дніпропетровської області                                                     Олександр ГАНУЛЯК