flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів суддів

Господарського суду

Дніпропетровської області

від 05.02.20182

 

Комунікаційна стратегія

Господарського суду Дніпропетровської області

 

ЗМІСТ

 

 1. Вступ.
 2. Аналіз стану комунікаційної діяльності Господарського суду Дніпропетровської області.
 3. Наявність ресурсів для здійснення комунікацій і проблем, які потребують вирішення.
 4. Мета комунікаційної стратегії.
 5. Цільові аудиторії Господарського суду Дніпропетровської області.
 6. Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями.
 7. Очікувані результати реалізації комунікаційної стратегії Господарського суду Дніпропетровської області.
 8. Моніторинг результатів комунікаційної діяльності.

 

 1. Вступ.

 

 Стратегія комунікаційної діяльності Господарського суду Дніпропетровської області (далі – Суд) є основним документом для здійснення зовнішньої і внутрішньої  комунікації на регіональному рівні, включає в себе сукупність комунікативних засобів, методів, прийомів і технік, покликаних  надати об’єктивну інформацію про діяльність Суду і суддів, налагодити постійний зацікавлений діалог з суспільством в інтересах забезпечення незалежності судової влади, гарантування законності та правопорядку, здійснення об’єктивного і неупередженого правосуддя.

Зміст і структура комунікаційної стратегії визначається цілями правосуддя та завданнями Суду і ґрунтується на нормах Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян»,  Кодексі суддівської етики.

 

 1. Аналіз стану комунікаційної діяльності

Господарського суду Дніпропетровської області.

 

Господарський суд Дніпропетровської області має певний досвід здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності. Це стало можливим завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій ведення внутрішнього документообігу, управління апаратом суду та донесення інформації про діяльність Суду до широкого кола фізичних і юридичних осіб.

На сьогоднішній день Суд забезпечений повним автоматизованим циклом ведення діловодства і проходження судових справ, в якому використовується передовий світовий досвід судового адміністрування, кадрової політики й організації роботи.

У Суді використовується автоматизована система документообігу суду (комп’ютерна програма «Діловодство спеціалізованого суду») та нові технології: відеоконференцзв’язок, електронний суд тощо.

Для покращення роботи Суду, забезпечення доступу до правосуддя в Господарському суді Дніпропетровської області організована робота телефонів «гарячої лінії».

У будівлі Суду розміщено інформаційні стенди, на яких подається інформація для відвідувачів Суду. За їх допомогою відвідувачі мають можливість ознайомитися зі списками справ, призначених до розгляду, зразками документів, ставками і платіжними реквізитами для сплати судового збору,  графіком особистого прийому керівництвом Суду  тощо.

Інформація про діяльність Суду постійно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду й у всесвітній соціальній мережі Facebook

У разі надходження змін здійснюється оновлення інформаційних стендів в приміщенні Суду і розділів веб-сайту Суду.

До того ж, на офіційному веб-сайті Суду й у всесвітній соціальній мережі Facebook надається інформація про прийняті судом рішення, які мають значний суспільний інтерес. Зазначені рішення щомісячно публікуються у газеті Професійної спілки органів юстиції Дніпропетровської області.

Судді Суду приймають участь у роботі круглих столів, семінарів, що організовуються Судом, іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями.

Крім цього, судді і працівники апарату Суду постійно проходять навчання з підвищення кваліфікації в Національній школі суддів України.

У Суді проводяться дні відкритих дверей та анонімні анкетні опитування відвідувачів Суду та учасників судових процесів (їх представників). Підсумки дослідження використовуються для вжиття заходів щодо усунення недоліків у роботі Суду і планування комунікаційних заходів.

            На виконання рішення Ради суддів України від 12.03.2015 №14 щодо схвалення рекомендацій міжнародної конференції «Зміцнення довіри до судової влади через покращення взаємної комунікації» в Суді обрано суддю-спікера.

Функції забезпечення комунікаційної діяльності в суді покладено на відділ забезпечення роботи керівництва суду та зв’язків зі ЗМІ, до складу якого входить посада прес-секретаря.

Судді Суду приймають участь у програмах місцевого телебачення з питань організації діяльності органів судової системи.

Господарський суд Дніпропетровської області співпрацює з місцевими засобами масової інформації щодо висвітлення заходів, організованих Судом, результатів розгляду справ, що викликають суспільний інтерес тощо.

Від початку своєї діяльності Суд демонструє відкритість своєї роботи та веде комунікаційну діяльність у таких напрямках:

- внутрішній – робота із суддями й працівниками апарату Суду щодо вдосконалення їх комунікативних навиків, облаштування приміщення Суду з метою забезпечення його комунікативної насиченості, підвищення комфортності для відвідувачів і роботи працівників апарату;

- зовнішній – інформування про роботу Суду, просвітницька діяльність, налагодження діалогу із засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування, залучення студентів і молодих фахівців до проходження практики в Суді тощо.

Господарський суд Дніпропетровської області не задіяний у міжнародних проектах з реформування і вдосконалення організаційної структури роботи Суду та апарату Суду.

 

 1. Наявність ресурсів для здійснення комунікацій і проблем,

 які потребують вирішення.

 

Протягом всього часу існування Господарським судом Дніпропетровської області вирішуються питання забезпечення суддів і працівників апарату Суду належними умовами праці і відповідними приміщеннями для здійснення правосуддя, а також забезпечення відвідувачів Суду, в тому числі, маломобільних груп населення, вільним, безперешкодним доступом до приміщень Суду.

На даний час Суд має п’ять залів для проведення судових засідань.

Крім цього, судові засідання проводяться суддями у службових кабінетах.

Проте, такі умови діяльності Суду не впливають на якість здійснення судочинства і не є перешкодою для розгляду справ у передбачені законом строки.

            В цілому будівля Суду придатна для здійснення якісного правосуддя, але окремі приміщення потребують ремонту.

           У Суді потрібно вирішити питання про  обладнання міні прес-центру.

 

 1. Мета комунікаційної стратегії.

 

Метою комунікаційної стратегії Господарського суду Дніпропетровської області є:

- забезпечення прозорості діяльності судової влади, підвищення рівня її авторитету і довіри громадян до правосуддя загалом;

- підвищення рівня обізнаності різних цільових груп щодо специфіки, особливостей і змісту діяльності Суду;

- підвищення авторитету судді і працівника апарату суду у суспільстві;

- налагодження відносин із засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування;

- підвищення престижу роботи в судових органах, профорієнтація молоді.

- підтримка позитивних стосунків між членами суддівського корпусу, сприяння в обміні інформацією між ними та організації спільної комунікаційної діяльності за межами судової влади;

- підвищення рівня правової освіти населення, інформування громадян про шляхи забезпечення їх конституційних прав і необхідність дотримання ними конституційних обов’язків.

 

 1. Цільові аудиторії Господарського суду Дніпропетровської області.

 

Відповідно до цілей та завдань Суду цільовими аудиторіями є:

Внутрішні:

Зовнішні:

 - відвідувачі суду - будь-яка фізична особа, яка тимчасово знаходиться в будівлі суду (як учасник судового процесу, так і по своїй ініціативі, а також у зв’язку із виконанням службових обов’язків), для якої суд не є місцем постійної роботи;

- представники суб’єктів владних повноважень, органів прокуратури і правоохоронних органів;

- студенти і випускники юридичних навчальних закладів;

- засоби масової інформації.

 

 

 

 1. Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями.

 

 Під час вибору каналів зв’язку із цільовими аудиторіями Суд враховує специфіку кожної окремої групи.

 

Обираючи засоби комунікації із фізичними та юридичними особами (відвідувачами суду), потрібно розуміти, що ця група є найбільш численною та різноманітною, а тому, краще обирати канали, які є більш масовими, доступними широкому загалу.

Засобами зв’язку з наведеною групою є:

- участь у судових процесах;

- надання інформації через веб-сайт Суду і соціальну мережу Facebook;

- розміщення інформації на інформаційних стендах у будівлі Суду;

- надання інформації запитувачам;

- проведення днів відкритих дверей;

- анкетування, дослідження громадської думки;

- публікації в засобах масової інформації;

- участь суддів у випусках програм телебачення.

 

Під час визначення комунікаційних заходів з представниками засобів масової інформації необхідно враховувати, що ця група є більш вузькою та спеціалізованою.

Комунікаційними ресурсами із засобами масової інформації є:

- проведення заходів з обговорення питань застосування законодавства і діяльності судової влади України за участю представників засобів масової інформації;

- надання інформації через офіційний веб-сайт Суду і соціальну мережу Facebook;

- розсилання інформації про діяльність Суду безпосередньо у засоби масової інформації;

- надання інформації за запитами;

- присутність представників засобів масової інформації у судових засіданнях.

 

Обираючи засоби зв’язку із студентами і випускниками юридичних навчальних закладів, слід звернути увагу, що основною ідеєю співпраці з цією групою є популяризація роботи в судових органах з метою формування майбутнього високопрофесійного персоналу.

Добір засобів комунікації необхідно здійснювати з наданням переваги таким освітнім заходам:

- проведення днів відкритих дверей;

- розповсюдження роздаткових матеріалів щодо основних питань діяльності Суду;

- сприяння організації проходження навчальної практики в Суді.

 

Засобами комунікації із представниками суб’єктів владних повноважень, органів прокуратури і правоохоронних органів можуть бути:

- надання інформації через офіційний веб-сайт Суду і соціальну мережу Facebook;

- участь у судових процесах у відповідності з нормами чинного законодавства;

- участь у заходах з обговорення питань застосування законодавства і діяльності судової влади України;

- обмін інформацією шляхом офіційного листування тощо.  

 

Засобами внутрішньої комунікації є:

- особисті прийоми суддів і працівників апарату Суду керівництвом Суду;

- проведення зборів і нарад суддів Суду;

- проведення зборів працівників апарату Суду;

- листування між структурними підрозділами Суду;

- розповсюдження інформації серед суддів і працівників апарату Суду через локальну комп’ютерну мережу.

 

 1. Очікувані результати реалізації комунікаційної стратегії

Господарського суду Дніпропетровської області.

 

 Серед очікуваних результатів комунікаційної стратегії Суду можна назвати:

- підвищення рівня правової обізнаності різних цільових груп і засобів масової інформації;

- підвищення рівня зацікавленості молодих фахівців у роботі в судових органах;

- налагодження постійного діалогу із засобами масової інформації з метою оперативного висвітлення діяльності Суду;

- формування позитивного іміджу судової влади.

 

 1. Моніторинг результатів комунікаційної діяльності:

 

- визначення співвідношення між кількістю інформації, що виходить із Суду і повідомленнями, які потрапили у засоби масової інформації і стали предметом громадської уваги;

- оцінка інформації, що з’явилася у засобах масової інформації щодо діяльності Суду (співвідношення позитивної і негативної інформації);

- організація і проведення опитувань відвідувачів Суду щодо якості наданих судом послуг;

- наявність зворотного зв’язку з цільовими групами. 

 

 

Відповідальні за  здійснення комунікаційної стратегії  

 

Контроль і координація

комунікаційної діяльності суду:

голова Господарського суду Дніпропетровської області - В.О.Татарчук

 

Відповідальні за виконання:

Суддя-спікер Господарського суду

Дніпропетровської області – О.М.Крижний

 

Прес-секретар Господарського суду

Дніпропетровської області – Н.В.Кучугурна                   

 

 

Додаток 1

до Комунікаційної стратегії

Господарського суду Дніпропетровської області,

затвердженої рішенням зборів суддів

від   05.02.2018   № 2

 

План комунікаційних заходів Господарського суду Дніпропетровської області (далі – Суд) на 2018-2020 роки

 

 

п/п

Назва заходу

Цільова аудиторія, на яку розрахований захід

Очікуваний результат

Орієнтовні терміни проведення

Примітки

Внутрішня комунікація

1.

Створення/налагодження системи оперативного обміну інформацією суддів і працівників суду з професійних та інших питань діяльності Суду і судової системи загалом

Судді і працівники апарату Суду

Налагодження ефективної комунікаційної взаємодії,

вироблення спільних позицій з питань діяльності Суду

Постійно

 

2.

Організація і проведення навчання  з питань  спілкування  та взаємодії в колективі

Судді і працівники апарату Суду

Формування навичок  ефективного спілкування і комунікаційної взаємодії

 Постійно

 

3.

Проведення  тренінгу спілкування зі ЗМІ

Судді

Формування навичок спілкування із засобами масової інформації

 Постійно

 

Зовнішня комунікація

1.

Підготовка і розміщення інформації на офіційному веб-сайті Суду та/або в соціальній мережі Facebook та/або інформаційних стендах та/або засобах масової інформації

 

 

 

 

1.1.

Інформації про заходи, що організовуються Судом й іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями за участю суддів або працівників апарату Суду

Зовнішні цільові аудиторії

Надання цільовим аудиторіям оперативної інформації про діяльність Суду та судову систему загалом і, як наслідок, підвищення рівня обізнаності щодо специфіки, особливостей діяльності Суду

 Постійно

 

1.2.

Інформації про розгляд справ, що мають значний суспільний інтерес

Зовнішні цільові аудиторії

Надання цільовим аудиторіям своєчасної і достовірної інформації про наведені справи

Постійно

 

1.3.

Інформації про рух судових справ, день, час і місце, стан їх розгляду

Учасники судових процесів

Своєчасне інформування осіб, які беруть участь у справах, про день, час і місце їх розгляду

 Постійно

 

1.4.

Інформації про структуру Суду, прізвища, імена та по батькові, номери службових телефонів керівництва Суду, керівників структурних підрозділів апарату Суду, помічників суддів

Зовнішні цільові аудиторії

Надання  своєчасної і достовірної інформації

 Постійно

 

 

1.5.

Інформації щодо сплати судового збору (реквізити рахунку для зарахування судового збору; ставки судового збору і порядок сплати тощо)

Платники судового збору

Надання своєчасної і достовірної інформації  щодо питань сплати судового збору

За необхідності, в разі внесення відповідних змін

 

1.6.

Інформації про графіки прийому керівництвом Суду  

Зовнішні цільові аудиторії

Забезпечення необхідною інформацією

В разі внесення змін до графіку прийому

 

 

1.7.

Інформації щодо державних закупівель, плани державних закупівель

Зовнішні і внутрішні цільові аудиторії

Своєчасне та достовірне надання цільовим аудиторіям необхідної інформації

Постійно

 

1.8.

Інформації щодо вакансій, порядку й умов проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті Суду

Студенти і випускники вищих юридичних навчальних закладів 

Своєчасне і достовірне надання  цільовим аудиторіям необхідної інформації

Постійно

 

2.

Участь суддів у випусках програм місцевого телебачення та радіомовлення

Зовнішні цільові аудиторії

Надання інформації про діяльність  органів судової системи

За нагоди

 

3.

Проходження студентами юридичних навчальних закладів практики в Суді

Студенти юридичних навчальних закладів

Підвищення рівня зацікавленості молодих спеціалістів у роботі в судових органах

Постійно

 

4.

Підготовка і розповсюдження роздаткових матеріалів з основних питань діяльності Суду

Студенти і випускники вищих юридичних навчальних закладів

Надання інформації про діяльність Суду

Періодично (напр., під час проведення днів відкритих дверей)

 

5.

Проведення анкетного опитування відвідувачів Суду

Відвідувачі Суду

Отримання зовнішньої оцінки діяльності Суду

Один раз на рік

 

 

6.

Проведення днів відкритих дверей

Студенти  і випускники юридичних навчальних закладів

Підвищення престижу роботи

в судових органах, профорієнтація молоді

Два рази на рік

 

 

7.

Проведення заходів з обговорення  питань застосування законодавства і діяльності судової влади України

Зовнішня і внутрішня аудиторії

Підвищення якості судочинства та створення умов щодо відкритості та прозорості  діяльності Суду

Згідно плану роботи Суду

 

 

8.

Моніторинг матеріалів у засобах масової інформації, які стосуються діяльності Суду, за необхідності організація оперативного реагування на них

Зовнішня і внутрішня аудиторії  

Оперативне реагування задля покращення сприйняття цільовими аудиторіями роботи Суду

Постійно