flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

У перші роки після Жовтневої революції в умовах слаборозвинених товарно-грошових відносин судові спори між казенними установами не допускалися, а розбіжності, що виникали між підприємствами і організаціями, вирішувалися в адміністративному порядку органами управління.

У 20-х роках ХХ століття в період нової економічної політики в межах загальної судової системи діяли арбітражні комісії, до підсудності яких відносились справи, пов’язані зі спорами між державними підприємствами та установами, а у травні 1931 року в системі органів державного управління був створений державний арбітраж. 

У червні 1931 року на підставі Положення «Про державний арбітраж УРСР» був утворений Державний арбітраж при Раді Народних Комісарів і відповідно міжрайонний орган державного арбітражу в Дніпропетровську.

У лютому 1932 року в Україні було утворено 5 областей серед них була і Дніпропетровська, у зв’язку з чим, міжрайонний державний арбітраж було ліквідовано і був утворений державний арбітраж при обласному виконавчому (організаційному) комітеті у складі державних арбітрів.

На жаль, у державному архіві Дніпропетровської області архівних матеріалів цього періоду не збереглося. Відомо лише те, що першим завідуючим обласним арбітражем Дніпропетровської області, починаючи з 1933 року, була Курочкіна Клавдія Андріївна. 

У 1953 році відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР «Про затвердження структури штатів управління Міністерства юстиції УРСР при облвиконкомах» від 20 травня 1953 року №1049 державний арбітраж передано в систему Міністерства юстиції УРСР. Штатним розписом управління юстиції на 1953 рік для структурного підрозділу – державного арбітражу передбачено 3 штатні одиниці: головний арбітр, арбітр, секретар-друкарка.  

У червні 1954 року обласні державні арбітражі були виведені з підпорядкування Міністерства юстиції УРСР та підпорядковані виконавчим комітетам обласних Рад депутатів трудящих.

На підставі рішення виконкому Дніпропетровський державний арбітраж почав називатися Дніпропетровський державний арбітраж при виконавчому комітеті Дніпропетровської обласної Ради депутатів трудящих. Головним арбітром була призначена Курочкіна К.А., яка працювала арбітром до 1960 року.

На той час штат облдержарбітражу складався всього із 6 чоловік: головний арбітр - 1, державні арбітри - 3, консультант – 1, друкарка – 1. Держарбітраж у цей період був розташований у приміщенні обласного суду в маленькому, темному, підвальному приміщенні. Умови праці були дуже незадовільними: не пристосовані до роботи приміщення, сірі кімнати, бетонні підлоги, відсутність денного світла. Через низьку заробітну плату та велику завантаженість, мали місце велика плинність кадрів та постійна недостатня кількість консультантів і друкарок.

На підставі постанови Ради Міністрів УРСР «Про реорганізацію державних арбітражів при виконкомах обласних (промислових) Рад депутатів» від 28 серпня 1963 року №985 державний арбітраж при виконкомі Дніпропетровської обласної (промислової) Ради депутатів трудящих було реорганізовано в міжобласний державний арбітраж при виконкомі Дніпропетровської обласної (промислової) Ради депутатів трудящих із підпорядкуванням трьох областей: Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької. Станом на 01 січня 1963 року штат облдержарбітражу складався з 17 чоловік: головний державний арбітр - 1, держарбітри – 8, старший консультант, консультанти – 3, секретар, друкарки – 2, бухгалтер – 0,5, прибиральниця – 0,5.

У 1966 році на підставі постанови Ради Міністрів України «Про структуру місцевих арбітражів та їх штатів» від 31 грудня 1965 року №1278 Міжобласний Державний арбітраж було реорганізовано у Державний арбітраж при виконавчому комітеті Дніпропетровської обласної Ради депутатів трудящих. Відповідно, був зменшений штат Державного арбітражу і станом на 01 січня 1966 року складав 10 чоловік: головний держарбітр, держарбітри – 4, консультанти – 2, секретар, друкарки – 2.

У 1978 році головним арбітром Дніпропетровського облдержарбітражу був призначений Донець Віктор Дмитрович, а з 1984 року – Бодрягін Анатолій Іванович.

На той час Державний арбітраж Дніпропетровської області посідав друге місце в Україні за обсягом розглянутих справ.

Кількість розглянутих справ на кожного арбітра протягом року становила понад 1600. Держарбітраж порушував справи за своєю ініціативою: по будівництву, поставках; тримав тісний контакт із правоохоронними органами, прокуратурою, органами метрології і сертифікації з питань якості, надавав їм матеріали і щодо порушень, що сприяло підвищенню державної дисципліни.

При державному арбітражі діяла школа «адвокати в арбітражі». 

Систематично проводились заняття для адвокатів, молодих спеціалістів, які обслуговували підприємства, але ще не мали достатнього досвіду в господарських спорах. Це мало двосторонню користь, адже арбітраж був зацікавлений у підвищенні професійного рівня адвокатів, які звертались до нього з позовами. Також до практики роботи арбітражу в цей час увійшло проведення днів правових знань безпосередньо в трудових колективах. 

У 1987 році рішенням Дніпропетровського обласного виконкому Ради народних депутатів головним державним арбітром Дніпропетровської області призначено Плевако Володимира Івановича.

Час функціонування Дніпропетровського держарбітражу в цей період був роками великої організаційної роботи, постійного творчого пошуку, нових ідей і прагнення до самореалізації. Поширювалась роль і значення державного арбітражу і його внесок у зміцнення законності в господарських взаємовідносинах. 

У червні 1991 року на підставі Закону України «Про арбітражний суд» держарбітраж був ліквідований та створено арбітражний суд. В системі арбітражних судів України державний арбітраж області отримав статус Арбітражного суду Дніпропетровської області, а арбітри набули статус суддів. Була затверджена структура та штатний розпис Арбітражного суду Дніпропетровської області в кількості 26 чоловік.

Розпорядженням голови Дніпропетровського облвиконкому від 30 жовтня 1991 року №545Р обласному арбітражному суду було надано приміщення, розташоване на 5-му поверсі будівлі колишнього Дніпропетровського обласного комітету Комуністичної партії України на проспекті Кірова, 1 в м. Дніпропетровську. 

У 1992 році Постановою Верховної Ради України на посаду голови арбітражного суду був затверджений Плевако Володимир Іванович.

Завдяки наполегливості керівництва арбітражного суду органи державної влади області звернули увагу на проблеми арбітражного суду і надали йому допомогу у вирішенні організаційних і соціально-побутових питань, у тому числі, виділенні більш придатного приміщення для роботи. У листопаді 1997 року арбітражний суд області, після закінчення реконструкції, розмістився у чотириповерховому будинку по вул. Куйбишева, 1А, м. Дніпропетровськ.

Кількість працівників Арбітражного суду Дніпропетровської області щороку зростала разом із кількістю розглянутих спорів і вже у серпні 2000 року склала 95 чоловік.

На підставі Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про арбітражний суд», прийнятого Верховною Радою України 21 червня 2001 року, Арбітражний суд Дніпропетровської області був реорганізований в Господарський суд Дніпропетровської області. У 2002 році його очолив Парусніков Юрій Борисович, що працював на посаді судді з 1994 року.

За особистий внесок у зміцнення законності у сфері господарських відносин Почесне звання «Заслужений юрист України» присвоєно голові суду Паруснікову Юрію Борисовичу у 2003 році та заступнику голови суду Камші Ніні Миколаївні - у 2009 році. 

На даний час головою Господарського суду Дніпропетровської області є Татарчук Володимир Олександрович, заступниками голови суду: Камша Ніна Миколаївна і Васильєв Олег Юрійович. 

Склад суддів: Бєлік В.Г., Бондарєв Е.М.,  Владимиренко І.В., Воронько В.Д., Євстигнеєва Н.М., Єременко А.В., Загинайко Т.В., Золотарьова Я.С., Калиниченко Л.М., Кеся Н.Б.,  Красота О.І., Кармазіна Л.П., Колісник І.І., Крижний О.М., Ліпинський О.В., Мартинюк С.В., Манько Г.В., Мельниченко І.Ф., Мілєва І.В., Назаренко Н.Г., Ніколенко М.О., Новікова Р.Г., Панна С.П., Первушин Ю.Ю., Петренко Н.Е., Петренко І.В., Петрова В.І., Полєв Д.М., Примак С.А.,  Рудовська І.А., Рудь І.А., Суховаров А.В., Соловйова А.Е., Фещенко Ю.В., Юзіков С.Г., Ярошенко В.І.

Станом на 01.06.2017 фактична чисельність працівників суду складає 196 одиниць, з них – 39 суддів.

Як свідчать показники роботи господарських судів України, Господарський суд Дніпропетровської області посідає друге місце в Україні за обсягом розглянутих справ.

Так, протягом останніх чотирьох років Господарським судом Дніпропетровської області розглянуто: у 2013 році – 11 193 справи; у 2014 році – 11 409 справ; у 2015 році – 11 912 справ; у 2016 році – 10 550 справ.

Суд і надалі продовжує вносити значний вклад у зміцнення законності в господарських правовідносинах та сприяє підвищенню авторитету правосуддя.

Для підвищення якості судочинства в Господарському суді Дніпропетровської області постійно проводиться робота з узагальнення судової практики та надаються пропозиції щодо вдосконалення законодавства. 

З метою формування у суспільстві позитивного іміджу судової влади, зміцнення громадської довіри до судів та суддів, підвищення доступності правосуддя, Господарським судом Дніпропетровської області здійснюються заходи, спрямовані на зростання довіри до судової системи.