flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Робота зі зверненнями фізичних і юридичних осіб

 

Господарський суд Дніпропетровської області пропонує до уваги законодавчі акти, якими врегульовані питання щодо прав юридичних і фізичних осіб на звернення до органів державної влади, порядок і строки розгляду цих звернень, порядок оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності тощо.

- Конституція України (зокрема ст. ст. 32, 34)

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

- Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/2939-17 

- Закон України «Про доступ до судових рішень» визначає порядок доступу до судових рішень з метою забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/3262-15

- Закон України «Про інформацію» регулює відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/2657-12 

- Законом України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,  для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/393/96-%D0%B2%D1%80

 

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Господарському суді Дніпропетровської області

Фізичні особи, представники юридичних осіб можуть подавати звернення: