flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

                  ІНСТРУКЦІЯ про порядок відшкодування фактичних витратна копіювання або друк документів,які надаються запитувачам інформаціїгосподарським судом Дніпропетровської області

                                                                                                                                                                                                                                             

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови господарського суду

Дніпропетровської області

від 21.03.2014 р. № 8-О 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів,

які надаються запитувачам інформації

господарським судом Дніпропетровської області

 

  1. Ця Інструкція відповідно до ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації господарським судом Дніпропетровської області.
  2. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740. 
  3. При отриманні запиту на публічну інформацію, працівник структурного підрозділу, відповідального за підготовку відповіді, аналізує публічну інформацію, яку необхідно надати запитувачу, та якщо виконання запиту передбачає надання копій відповідних документів, проводить підрахунок аркушів документів, які необхідно копіювати або друкувати. 
  4. У разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), керівник структурного підрозділу, який відповідальний за підготовку інформації на запит за відповідним напрямом діяльності, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту надає до фінансового відділу заявку (додаток №1), яка має містити дані про кількість сторінок, їх формат, наявність у документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто про усі послуги, які підлягають оплаті запитувачем.
  5. Відповідальний працівник фінансового відділу протягом одного робочого дня з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток №2) та передає керівнику структурного підрозділу, який відповідальний за підготовку інформації на запит за відповідним напрямом діяльності, рахунок на здійснення оплати витрат для вручення його запитувачу інформації.
  6. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток №3).
  7. Після підтвердження факту перерахування коштів (квитанцією, платіжним дорученням тощо) керівник структурного підрозділу, який відповідає за підготовку інформації по даному запиту, дає дозвіл на копіювання або друк документів.
  8. Надання копій документів за запитом здійснюється у протягом 2 робочих днів з дати надходження інформації про оплату запитувачем інформації витрат на копіювання або друк документів.
  9. Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку коштів на реєстраційний рахунок суду, про що фінансовий відділ повідомляє службовою запискою відповідальну особу за надання інформації на запит. 
  10. Відповідно до статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право самостійно робити виписки з документів, фотографувати, сканувати їх та записувати на будь-які носії інформації, що не є способом виготовлення копій документів і тому не може стягуватися плата. Також плата за копіювання та друк не стягується при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес.  

 

 

 

Додаток №1

  ЗАЯВКА

 

від «___» __________ 20___ року                                                                                         №_________

 

на виписку рахунка для здійснення оплати

витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію

 

_______________________________________________________________________________________

(назва документа)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)

 _______________________________________________________________________________________

 Прізвище та ініціали запитувача –

фізичної особи, найменування запитувача –

юридичної особи

 

 Послуга, що надається

Вартість виготовлення

1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Копіювання або друк однієї сторінки документа формату А4 або меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

 

Копіювання або друк однієї сторінки документа формату А3 або більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

 

Копіювання або друк копій однієї сторінки документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

  _____________________
(посада)

__________
(підпис)

________________________
(П.І.Б.)

         

Додаток №2

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів,

що надаються запитувачам інформації

 

Послуга, що надається

Норми витрат на виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

РАХУНОК № _________

"____" ______________ 20___ року

на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

 

Надавач послуг: господарський суд Дніпропетровської області

Реєстраційний рахунок __________________________________________________

МФО банку ____________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ ________________________________________________________

Місцезнаходження, телефон ______________________________________________

 

Платник: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Місце реєстрації, телефон ________________________________________________

  

Найменування

Кількість аркушів

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Сума

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

 

 

Загальна сума, що підлягає оплаті ________________________________________

_____________________________________________ грн. ____________ коп.

                                         (сума словами)

 

 

 

Начальник фінансового відділу