Задати питання
flag Судова влада України

22 червня 2017, 15:26

       

Господарський суд Дніпропетровської області є спеціалізованим судом першої інстанції у системі судів загальної юрисдикції і розглядає справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

При здійсненні правосуддя Господарський суд Дніпропетровської області керується:

  1. Конституцією України від 28.06.1996, із наступними змінами та доповненнями;
  2. Господарським процесуальним кодексом України від 06.11.1991, із наступними змінами та доповненнями;
  3. Господарським кодексом України від 16.01.2003, із наступними змінами та доповненнями;
  4. Цивільним кодексом України від 16.01.2003, із наступними змінами та доповненнями;
  5. Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010, із наступними змінами та доповненнями;
  6. Законом України «Про судовий збір» від 08.07.2011 із наступними змінами та доповненнями;
  7. Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 №30, із наступними змінами та доповненнями,
  8. Інструкцією з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2013 №28, із наступними змінами та доповненнями;
  9. Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.09.2013 №108, із наступними змінами та доповненнями.


 Компетенція Господарського суду Дніпропетровської області

Відповідно до статті 12 Господарського процесуального кодексу України, Господарському суду Дніпропетровської області підвідомчі:

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім:

- спорів про приватизацію державного житлового фонду;

- спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов;

- спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;

- спорів, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів;

- інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів;

2) справи про банкрутство;

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції;

4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, правами та обов’язками учасників (засновників, акціонерів, членів) такої особи, крім трудових спорів;

4-1) справи у спорах між господарським товариством та його посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю);

5) справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери;

6) справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб’єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів;

7) справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов’язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов’язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України;

8) справи за заявами про затвердження планів санації боржника до порушення справи про банкрутство;

9) справи у спорах, підвідомчих господарським судам, щодо порушення прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет.

Підвідомчий господарським судам спір може бути передано сторонами на вирішення третейського суду, крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб, спорів, передбачених пунктом 4 частини першої цієї статті, та інших спорів, передбачених законом. Рішення третейського суду може бути оскаржено в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно статті 13 Господарського процесуального кодексу України Господарський суд Дніпропетровської області розглядає у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам.

При порушенні провадження у справі Господарським судом Дніпропетровської області враховуються вимоги встановлені процесуальним законодавством щодо територіальної підсудності справ господарському суду (стаття 15 Господарського процесуального кодексу України) та виключної підсудності справ (стаття 16 Господарського процесуального кодексу України).

Необхідно звернути увагу, що згідно змін, внесених до ст. 16 Господарського процесуального кодексу України Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 22.12.2011 №4214-VI, який набрав чинності через рік з дня його опублікування, (19.01.2013), справи у майнових спорах, передбачених пунктом 7 частини першої статті 12 Господарського процесуального кодексу України, розглядаються господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство.

З метою однакового і правильного визначення підвідомчості і підсудності справ господарським судам, у постанові пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 №10 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам» (із змінами і доповненнями) надано відповідні роз’яснення.