flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 Додаток №2

до Положення
про забезпечення доступу
до публічної інформації
у господарському суді
Дніпропетровської області,
затвердженого наказом голови
суду від  18.01.2016 №1-О
 
 
 
ПРАВИЛА
поведінки громадян (відвідувачів) у будівлі
господарського суду Дніпропетровської області
 
1. Загальні положення
 
1.1. Правила поведінки громадян (відвідувачів) у будівлі господарського суду Дніпропетровської області (далі – Правила) визначають норми поведінки громадян (відвідувачів) у будівлі господарського суду Дніпропетровської області (далі – суд).
 
1.2. Правила  розроблені  у відповідності з нормами  законодавства, що регулюють процедуру відправлення  правосуддя судами на території України, а також іншими нормативно-правовими актами з метою:
- забезпечення  умов  реалізації конституційного права  громадян та юридичних осіб на судовий захист;
- забезпечення безпеки громадян при відвідуванні суду, а також безпеки суддів і працівників апарату суду;
- дотримання встановленого порядку у приміщеннях суду;
- для покращення організації роботи суду.
 
 1.3. Терміни, що використовуються у цих правилах:
 
- відвідувачем суду визнається будь-яка фізична особа, яка тимчасово знаходиться в будівлі суду (як учасник судового процесу, так і по своїй ініціативі, а також у зв’язку із виконанням службових обов’язків), для якої суд не є місцем постійної роботи;
 
- під будівлею суду розуміється частина будинку, в яких розташовані службові приміщення для розміщення в них суддів, працівників апарату суду та місця загального користування (коридори, холи, туалети, сходи, тощо);
 
- до службових приміщень суду відносяться службові кабінети суддів та працівників апарату суду, зали судових засідань, приміщення архіву тощо;
 
- установлений порядок у будинках і службових приміщеннях суду являє собою сукупність вимог законодавчих та правових актів України, що регламентують діяльність органів судової влади, порядок розгляду судових справ, діяльність суддів, працівників апарату суду, що не пов’язана з розглядом судових справ, правила поведінки осіб у суді.
 
1.4. Порядок у будинках і службових приміщеннях суду організовується керівництвом суду і забезпечується суддями та працівниками апарату суду.
1.5. Фіксування судового засідання за допомогою аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому діючим законодавством.
1.6. Ці Правила розміщуються у будівлі господарського суду на видному та доступному для відвідувачів місці та на офіційному веб-сайті суду.
 
2. Порядок пропуску осіб до приміщення суду
 
2.1. До будівлі суду пропускаються:
- судді (судді у відставці, судді інших судів) та працівники апарату суду (інших судів) - за пред’явленням службового посвідчення;
- працівники правоохоронних органів, фельд’єгерської служби, спеціального зв’язку - за пред’явленням службового посвідчення;
- народні депутати діючого скликання – відповідно до ч.3 ст. 17 Закону України «Про статус народного депутата України»;
- особи, які беруть участь у судовому провадженні – за пред’явленням ухвали суду та документа, який засвідчує особу;
- особи, які прибули на відкриті судові засідання в якості вільних слухачів - за пред’явленням документа, який засвідчує особу;
- представники засобів масової інформації - за пред’явленням документа, що засвідчує особу (службового посвідчення);
- практиканти та інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщенні суду, - згідно зі списком, затвердженим головою суду або керівником апарату суду, після пред’явлення документа, який засвідчує особу (внесення інструментів робітниками, які виконують поточні ремонти у будівлі суду, допускається лише у присутності начальника відділу господарського забезпечення).
 
            Дані про осіб, які прибули до будівлі суду, заносяться співробітниками служби охорони у журнал відвідувачів.
 
2.2. Пропуск осіб у приміщення суду здійснюється в робочі дні згідно зі встановленим у суді розпорядком роботи:
 
- з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00;
- в п’ятницю та на передодні святкових і неробочих днів з 9:00 до 16:45.
 
Під час обідньої перерви з 13:00 до 13:45 пропуск осіб до будівлі суду заборонено (крім суддів суду та працівників апарату).
 
З 22.00 до 6.00 пропуск осіб до будівлі суду заборонено.
 
У вихідні, святкові та неробочі дні судді та працівники апарату суду пропускаються у приміщення суду за службовими посвідченнями.
 
2.3. Забороняється пропуск відвідувачів до будівлі суду:
- у стані сп’яніння, що ображає людську гідність і громадську мораль (алкогольного чи наркотичного);
- з тваринами;
- з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;
- з колюче-ріжучими предметами;
- з валізами, господарськими сумками, пакетами, розмір яких перевищує 45х35х15 см.
           
Для речей, які заборонено проносити до будівлі суду (валізи, господарські сумки, пакети, розмір яких перевищує 45х35х15см.), обладнано камери схову поряд із пунктом пропуску.
 
Відвідування будівлі суду громадянами для позапроцесуального спілкування з суддями та працівниками апарату суду з метою з’ясування позицій та перспектив розгляду конкретних справ, здійснення впливу на суддів та працівників апарату суду, отримання консультацій та порад у суддів та працівників апарату суду з питань здійснення правосуддя чи правових питань – є недопустимим.
 
2.4. Особи, які ухиляються від проходження встановленого порядку пропуску  до будівлі суду, перевірки паспортів або іншого документа, що посвідчує особу, до приміщення суду не допускаються.
 
3. Права та обов’язки відвідувачів суду
 
3.1. Відвідувачі суду мають право: 
- проходити в будівлю суду у встановлені дні та години;
- знаходитися  в залі судових засідань при розгляді судової справи в якості учасників  судового процесу, а також вільних слухачів, якщо судове засідання не являється закритим;
- знайомитися зі зразками судових документів і отримувати інформацію про дату і час розгляду судових справ, що знаходяться в провадженні  суду в порядку, передбаченому чинним законодавством;
- отримувати  процесуальні документи та подавати  до  суду  заяви, скарги та інші звернення в порядку, передбаченому чинним законодавством.
           
3.2. Відвідувачі  суду зобов’язані:
- пред’являти співробітникам служби охорони для перевірки паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- дотримуватися  встановленого порядку діяльності суду і норм поведінки  в громадських місцях;
- до запрошення в залу  судового  засідання  знаходитися в місці, що вказується суддею, секретарем судового засідання або іншим  працівником апарату  суду, що забезпечує порядок в залах  судового засідання суду;
- залишати залу судового засідання на вимогу судді чи іншого відповідального працівника апарату суду;
- не перешкоджати  роботі судді та інших учасників процесу, проведенню судового розгляду питаннями, репліками без дозволу головуючого у справі, не допускати порушення громадського порядку;
- виконувати вимоги і розпорядження суддів, працівників апарату суду, що забезпечують встановлений порядок у залах судових засідань суду, не допускаючи проявів зневажливого відношення до них та відвідувачів суду;
- бережно відноситися до майна суду, дотримуватися чистоти та тиші в будівлі суду;
- не виносити з будівлі суду документи отримані для ознайомлення, а також майно суду;
- не вилучати друковану інформацію наявну на стендах суду, а також розміщувати на них будь-які оголошення. 
 
 
4. Відповідальність за порушення правил
 
4.1. У випадку порушення відвідувачами встановлених у суді Правил поведінки в будівлі суду голова суду, судді, працівники апарату суду мають право робити відвідувачам зауваження, а також вживати заходів до усунення (запобігання) порушень відповідно до наявних у них повноважень.
4.2. За порушення порядку під час судового засідання або за невиконання розпоряджень головуючого в судовому засіданні до відвідувачів застосовується попередження, а у разі повторного вчинення зазначених дій – видалення із зали судового засідання.
 4.3. За наявності в діях відвідувача суду ознак адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Прояв неповаги до суду», винна особа притягається до адміністративної відповідальності у встановленому законом порядку.