flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

П Р А В И Л А
внутрішнього трудового розпорядку для працівників
господарського суду Дніпропетровської області
 
Загальні положення
 
1.1. Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.
Кожен має право на належні безпечні умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
1.2. Метою Правил внутрішнього трудового розпорядку в господарському суді Дніпропетровської області (надалі – Правила) є забезпечення трудової дисципліни, раціональне використання робочого часу, підвищення якості і продуктивності праці шляхом створення необхідних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомого і сумлінного виконання працівниками своїх трудових обов’язків.
Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовується заходи дисциплінарного впливу.
1.3. Діяльність державних службовців з урахуванням Закону України „Про державну службу” ґрунтується на таких основних принципах:
-служіння народу України;
-демократизму і законності;
-гуманізму і соціальної справедливості;
-пріоритету прав людини і громадянина;
-професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;
-персональної відповідальності за виконання службових обов’язків і дисципліни;
-дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування;
-дотримання прав підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян.
1.4. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються керівництвом в межах наданих йому актами законодавства повноважень.
Для працівників суду встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями суботою та неділею і такий розпорядок роботи:
 
Понеділок - четвер
9:00-18:00
П'ятниця
9:00-16:45
Субота, неділя
вихідні
Обідня перерва
13:00-13:45