flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста із закупівель Господарського суду Дніпропетровської області (1 посада)

18 січня 2022, 12:21

  Додаток 6

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказом керівника апарату

  Господарського суду

  Дніпропетровської області

  від 12 січня 2022 року № 5-А

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста

із закупівель Господарського суду Дніпропетровської області

(1 посада)

 

Загальні умови

Посадові обовязки

- виконання функцій відповідальної особи з державних закупівель Господарського суду Дніпропетровської області;

забезпечення організації роботи щодо планування закупівель та інших передумов здійснення процедур закупівель;

- здійснення відповідних заходів щодо проведення процедур закупівель: визначення умов, порядку та процедури закупівель товарів робот і послуг, принципів здійснення закупівель;

- організація роботи щодо забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених законодавством;

- вжиття заходів впливу згідно Бюджетного кодексу України з недопущення реєстрації зобов’язань та здійснення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов'язанням за договором про закупівлю у випадках:

- відсутності або невідповідності встановленим законодавством вимогам необхідних документів, передбачених законодавством, відміни процедури закупівлі;

- набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними;

- на період призупинення процедури закупівлі;

- наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 Закону «Про публічні закупівлі»;

здійснення контрольних функцій, визначених законодавством з публічних закупівель: перевірка наявності оригіналу договору про закупівлю, наданого замовником – розпорядником бюджетних коштів/ одержувачем; перевірка річного плану закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, що підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю шляхом перегляду документів, розміщених в електронній системі закупівель; опрацювання пакету підтвердних документів;

 

підготовка та надання висновку фахівцям управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Господарського суду Дніпропетровської області щодо відповідності проведеної процедури закупівлі вимогам нормативно-правових актів у сфері публічних закупівель;

  виконання іншої роботи, яка пов’язана із застосуванням законодавства з питань сфери державних закупівель.

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад - 6500,00 грн., відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 358 «Деякі питання оплати праці державних службовців, органів та установ системи правосуддя».

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів (із змінами).

3. Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково,

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС:

  1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (далі – Порядок);

  2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

  3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

  Подання додатків до заяви не є обовязковим.

  Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

  Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, що підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

  На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

  Термін подання інформації: до 18 год.00 хв. 07 лютого 2022 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів. Місце або спосіб проведення тестування

09 лютого 2022 року о 10 год. 30 хв.

Господарський суд Дніпропетровської області,

м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1

Проведення тестування за фізичної присутності кандидатів

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кравцова Ірина Сергіївна

 (056) 377-32-02,

i.kravtsova@dp.arbitr.gov.ua

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища, освітній ступень не нижче бакалавра або молодшого бакалавра, економічного спрямування

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Ефективність координації

з іншими

здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

здатність до об'єднання та систематизації спільних

зусиль

2. Комунікація та взаємодія

здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку;

вміння публічно виступати перед аудиторією;

здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

3. Цифрова грамотність

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціальне програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні ресурси, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

- здатність використовувати відкриті цифрові

  ресурси для власного професійного розвитку.

4. Уважність до деталей

- здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;

здатний враховувати деталі при прийнятті рішень

5. Самоорганізація та самостійність

- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання

6. Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень

7. Ділові якості

- виваженість;

- здатність концентруватись на деталях

8. Особисті якості

- дисциплінованість;

- готовність допомогти

 

Професійні знання

1. Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції»      

та іншого законодавства

2. Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетного Кодексу України;

Закон України «Про публічні закупівлі»;

Закон України «Про відкритість використання публічних коштів»;

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та планів рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, інших

нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування та інших нормативних документів, що стосуються роботи підрозділу

3. Знання системи закупівель

планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель

 

 Наказ