flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу управління персоналом Господарського суду Дніпропетровської області (1 посада)

24 вересня 2021, 15:26

  Додаток 4

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказом керівника апарату

  Господарського суду

  Дніпропетровської області

  від 23 вересня 2021 року № 33-А

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста

відділу управління персоналом Господарського суду Дніпропетровської області

(1 посада)

 

Загальні умови

Посадові обовязки

  Веде облік особистого складу суду, його підрозділів.

  Готує проекти наказів про призначення на посади в

апарат суду, переведення на інші посади, звільнення з посад, з інших кадрових питань та здійснює їх реєстрацію.

  Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття відповідних посад в суді згідно Закону України «Про запобігання корупції» і направляє їх до відповідних органів. Готує довідку про результати проходження такої перевірки.

  Забезпечує організацію проведення перевірки, відомостей державних службовців передбаченої Законом України «Про очищення влади» і направляє їх до відповідних органів. Готує довідку про її результати.

  Обчислює стаж роботи на посаді судді, стаж державної служби та стаж роботи в державних органах працівникам апарату суду, що дає право на надбавку за вислугу років.

  За дорученням начальника відділу готує відповіді на контрольні документи, запити та листи що належать до компетенції відділу

  Оформлює прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства.

  Оформляє документи для направлення у відрядження суддів та працівників апарату суду.

  Здійснює оформлення документів за підсумками проведення службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу щодо працівників апарату суду, крім державних службовців. В межах компетенції відділу оформляє документи, пов’язані із службовим розслідуванням та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

  Контролює термін перебування державних службовців у відповідному ранзі та своєчасність присвоєння чергового рангу державного службовця. Оформлює документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

  Готує інформацію та складає звіти, аналітичні записки про роботу з кадрами. Веде встановлену звітно-облікову документацію та аналізує якісний та кількісний склад державних службовців.

  Здійснює наповнення Автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «Кадри WEB».

  Виконує поточні завдання за дорученням начальника відділу.

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад - 5760,00 грн., відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 358 «Деякі питання оплати праці державних службовців, органів та установ системи правосуддя».

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів (із змінами).

3. Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково,

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС:

  1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (далі – Порядок);

  2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

  3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

  Подання додатків до заяви не є обовязковим.

  Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

  Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, що підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

  На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

  Термін подання інформації: до 18 год.00 хв. 20 жовтня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів. Місце або спосіб проведення тестування

22 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Господарський суд Дніпропетровської області,

м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1

Проведення тестування за фізичної присутності кандидатів

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Аністратенко Оксана Володимирівна

 (056) 377-32-02,

o.anistratenko@dp.arbitr.gov.ua

 

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища, освітній ступень не нижче бакалавра або молодшого бакалавра, за спеціальністю «Право» або «Правознавство»

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Комунікація та взаємодія

- вміння слухати та сприймати думку;

- здатність ефективно взаємодіяти, сприймати та викладати думку, чітко висловлюватися (усно та письмово);

- орієнтація на командний результат, вміння

  розбудовувати партнерські відносини.

2. Цифрова грамотність

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціальне програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні ресурси, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

- здатність використовувати відкриті цифрові

  ресурси для власного професійного розвитку.

3. Самоорганізація та самостійність

- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання

4. Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень

5. Ділові якості

- виваженість;

- здатність концентруватись на деталях.

6. Особисті якості

- дисциплінованість;

- готовність допомогти.

 

Професійні знання

1. Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції»      

та іншого законодавства

2. Знання законодавства у сфері

Знання:

Кодексу законів про працю України;

Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

Закону України «Про відпустки»;

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників;

Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності;

Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України тощо.

 

Наказ