flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста відділу аналізу і узагальнення практики застосування законодавства Господарського суду Дніпропетровської області (1 посада)

17 серпня 2021, 18:05

                                                                                   Додаток 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   Наказом керівника апарату

                                                                                   Господарського суду   

                                                                                   Дніпропетровської області

                                                                                   від 17 серпня 2021 року № 26-А

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття посади державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста  

відділу аналізу і узагальнення практики застосування законодавства

Господарського суду Дніпропетровської області

(1 посада)

Загальні умови

Посадові обов’язки

         Здійснює систематизацію законодавства та судової практики, облік та зберігання актів законодавства та судової практики.

         Забезпечує організацію ведення діловодства у відділі згідно з визначеною номенклатурою відповідно до встановленого в суді порядку.

         З метою забезпечення суддів та працівників апарату необхідною правовою літературою проводить опитування та готує документи на оформлення передплати на періодичні видання.

         Виконує оперативний пошук документів на державних сайтах мережі Інтернет та засобами інформаційно-пошукових систем «Законодавство» та «Ліга Закон».

          Переглядає щоденну періодичну пресу і в разі вміщення в ній питань, що стосуються діяльності господарського суду, докладає про них керівникові.

          Переглядає Закони, постанови та рішення Верховної Ради України, Укази Президента, постанови та розпорядження Уряду, акти законодавчої та виконавчої влади, нормативні акти, практику Верховного Суду з питань господарської практики та застосування законодавства.

          Здійснює систематичне поповнення фонду законодавчої бази в мережній папці загального доступу.

          Інформує працівників суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня.

          Ознайомлює суддів та їх помічників з нормативно-законодавчою інформацією засобами мережної розсилки.

          Здійснює підбір літератури для працівників суду.

          Готує відповіді на запити Державної судової адміністрації України по питаннях стосовно обліку юридичної літератури на балансі суду.

          Веде журнал реєстрації та видачі юридичної літератури, а також облікові картки на кожного суддю з виданої їм у користування літератури.

          Стежить за своєчасним списанням газетних видань, журналів та юридичної літератури за строком давності.

 

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад - 5320,00 грн., відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 358 «Деякі питання оплати праці державних службовців, органів та установ системи правосуддя».

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів (із змінами).

3. Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково,

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС:

    1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (далі – Порядок);

    2) резюме за формою згідно з додатком 21  до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

-   прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

-   підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

-   підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби                                  (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

    3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

     Подання додатків до заяви не є обов’язковим.

     Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

     Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, що підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

     На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

     Термін подання інформації:  до 18 год.00 хв.                          15 вересня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів. Місце або спосіб проведення тестування

17 вересня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Господарський суд Дніпропетровської області,

м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1

Проведення тестування за фізичної присутності кандидатів

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кравцова Ірина Сергіївна

 (056) 377-32-02,

i.kravtsova@dp.arbitr.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища,  не нижче ступеня бакалавра або  молодшого бакалавра, за спеціальністю «Право» або «Правознавство»

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Комунікація та взаємодія

-          вміння слухати та сприймати думку;

-          здатність ефективно взаємодіяти, сприймати та викладати думку, чітко висловлюватися (усно та письмово);

-     орієнтація на командний результат, вміння   

      розбудовувати партнерські відносини.

2. Цифрова грамотність

-          вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціальне програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

-          здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

-     здатність використовувати відкриті цифрові

      ресурси для власного професійного розвитку.

3. Самоорганізація та самостійність

- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання

4. Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень

5. Ділові якості

- виваженість;

- здатність концентруватись на деталях.

6. Особисті якості

- дисциплінованість;

- готовність допомогти.

 

Професійні знання

1. Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції»      

та іншого законодавства

2. Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

Господарського процесуального кодексу України;

Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України

 

 

Наказ про оголошення конкурсу