flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста фінансового відділу Господарського суду Дніпропетровської області (1 посада)

13 липня 2021, 17:06

Додаток 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   Наказом керівника апарату

                                                                                   Господарського суду   

                                                                                   Дніпропетровської області

                                                                                   від 13 липня 2021 року № 24-А

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття посади державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста  

фінансового відділу Господарського суду Дніпропетровської області

(1 посада)

Загальні умови

Посадові обов’язки

    Здійснює операції, пов’язані з прийманням та виданням готівкових коштів через касу суду, зберігає всі прийняті цінності.

    Здійснює записи в касовій книзі операцій одержання і видавання готівки за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим документом в день їх надходження або видання.

     Перевіряє наявність підпису головного бухгалтера на видаткових документах, дозвільного напису керівника або уповноважених ним осіб, наявність всіх інших реквізитів на прибуткових касових ордерах та видаткових документах, а також зазначених у цих документах додатків (заяви, накладні, рахунки, довідки тощо). Повертає документи в бухгалтерію для відповідного до оформлення у випадку виявлення недодержання хоча б однієї з перелічених вимог;

     Підписує прибуткові касові ордери та видаткові документи відразу після одержання або видавання по них готівки.  Видає квитанцію особі, яка здала готівку в касу.    

     Виписує видатковий касовий ордер на фактично видану по платіжній відомості суму, передає його для реєстрації.

     В разі проведення операцій по касі, в кінці робочого дня, виводить залишок грошових коштів у касі та передає у бухгалтерію суду звіт касира (копію записів в касовій книзі) разом з прибутковими касовими видатковими документами під розпис особи, яка здійснює контроль за веденням касових операцій.

     Веде облік руху грошових документів  (поштових марок) в установі.

     Оформлює довіреності на одержання матеріальних цінностей та веде облік їх використання.

     Готує документи для проведення банківських операцій та операцій пов’язаних з рухом коштів.

     Готує електронні реєстри для реєстрації бюджетних зобов’язань і проведення по них платежів  в органах державного казначейства.

     Виконує інші доручення начальника фінансового відділу.

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад - 5320,00 грн., відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 358 «Деякі питання оплати праці державних службовців, органів та установ системи правосуддя».

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів (із змінами).

3. Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково,

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС:

    1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (далі – Порядок);

    2) резюме за формою згідно з додатком 21  до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

-   прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

-   підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

-   підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби                                  (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

    3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

     Подання додатків до заяви не є обов’язковим.

     Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

     Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, що підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

     На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

     Термін подання інформації:  до 18 год.00 хв. 27 липня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів. Місце або спосіб проведення тестування

29 липня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Господарський суд Дніпропетровської області,

м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1

Проведення тестування за фізичної присутності кандидатів

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Аністратенко Оксана Володимирівна 

 (056) 377-32-02,

o.anistratenko@dp.arbitr.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища,  освітній ступень не нижче бакалавра або молодшого бакалавра, фінансово-економічного спрямування

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Комунікація та взаємодія

-          вміння слухати та сприймати думку;

-          здатність ефективно взаємодіяти, сприймати та викладати думку, чітко висловлюватися (усно та письмово);

-     орієнтація на командний результат, вміння   

      розбудовувати партнерські відносини.

2. Цифрова грамотність

-          вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціальне програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

-          здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

-          здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

-          вміння використовувати електронні ресурси, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

-     здатність використовувати відкриті цифрові

      ресурси для власного професійного розвитку.

3. Самоорганізація та самостійність

- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання

4. Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень

5. Ділові якості

- виваженість;

- здатність концентруватись на деталях.

6. Особисті якості

- дисциплінованість;

- готовність допомогти.

 

Професійні знання

1. Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції»      

та іншого законодавства

2. Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетного Кодексу України;

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та планів рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування та інших нормативних документів, що стосуються роботи підрозділу

 

Наказ про оголошення конкурсу