flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

До відома кандидатів на посади державної служби

22 листопада 2018, 12:34

Закон України «Про державну службу» Стаття 20. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу

 1. Вимогами до осіб, які претендують на вступ на державну службу, є вимоги до
  їхньої професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог.
 2. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати

таким загальним вимогам:

1)  для посад категорії "А" - загальний стаж роботи не менше семи років; досвід
роботи   на  посадах  державної  служби категорій   "А" чи "Б^ або  на  посадах  не   нижче
керівників  структурних   підрозділів  в  органах  місцевого  самоврядування,  або  досвід
роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки; вільне володіння
державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради
Європи;

{Пункт І частини другої статті 20 в частині володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, набирає чинності з 01.05.2018 - див. пункт] розділу XI}

 • для посад категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється па
  всю територію   України,   та   його   апараті   -   досвід   роботи   на   посадах   державної
  служби Мгегощй^Б!!чи ^В^ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або
  досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від
  форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою;
 • для посад категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на
  територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, та його апараті -
  досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
  органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств,
  установ та організацій незалежно  від форми  власності   не  менше двох  років,  вільне
  володіння державною мовою;
 • для посад категорії "Б" в іншому державному органі, крім тих, що зазначені у
  пунктах 2 і 3 цієї частини, - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи
  "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних
  посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше
  одного року, вільне володіння державною мовою;
 • для посад категорії "В" - наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або
  бакалавра, вільне володіння державною мовою.

 

 1. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби
  категорій "Б"    і    "В",   визначаються   суб'єктом   призначення   з   урахуванням    вимог
  спеціальних    законів,    що    регулюють   діяльність    відповідного   державного    органу,
  в порядку,   затвердженому   центральним   органом   виконавчої   влади,   що   забезпечує
  формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 2. Особи, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "А", мають
  відповідати типовим вимогам (включаючи спеціальні), затвердженим Кабінетом Міністрів
  України.

Стаття 25. Документи для участі у конкурсі

 1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

 • письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо
  зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
 • письмову заяву,  в  якій  повідомляє,   що  до   неї  не  застосовуються   заборони,
  визначені частиною   третьою або четвертою статті   1   Закону   України   "Про   очищення
  влади",  та  надає   згоду   на  проходження   перевірки  та   на  оприлюднення   відомостей
  стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту;
 • посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

(Пункт 5 частини першої статті 25 набирає чинності з 01.05.2017 -див. пункті розділу XI}

6)  заповнену особову картку встановленого зразка;

 • у разі   проведення  закритого   конкурсу  -   інші  документи  для  підтвердження
  відповідності' умовам конкурсу;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
  самоврядування, за минулий рік.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби категорії ''А11 або''Б", також подає до конкурсної комісії заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

(Частину першу статті 25 доповнено абзацом десятим згідно із Законом № 2475-VIIIвід 03.07.2018}

 1. Забороняється вимагати від особи, яка претендує на зайняття вакантної посади
  державної служби, документи, не визначені частиною першою цієї статті.
 2. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у
  конкурсі інші документи, крім тих, що зазначені у частині першій цієї статті, у тому числі
  документи про підтвердження досвіду роботи.
 3. Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають
  взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби категорії "А" або "Б", подають заяву про участь у конкурсі та заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

(Частину четверту статті 25 доповнено абзацом другим згідно із Законом  2475-VIII від 03.07.2018}

 1. Документи переможця конкурсу, зазначені у частині першій цієї статті, у разі
  призначення його на посаду державної служби додаються до його особової справи.

Перед призначенням на посаду державної служби переможець конкурсу подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

 1. Учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити
  рішення конкурсної комісії:

1)  щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "А" - до

суду;

2)    щодо   конкурсу   на   зайняття   вакантної   посади   державної   служби категорій
"Б" і ЧЕГ - до  центрального  органу виконавчої влади,  що  забезпечує  формування  та
реалізує державну політику у сфері державної служби, або до суду.

Стаття 28. Оформлення та оприлюднення результатів конкурсу

 1. Скарга на   рішення   конкурсної   комісії   подається   не   пізніше   ніж   через   10
  календарних днів з дня отримання письмового повідомлення про результати конкурсу.

Учасник   конкурсу,    який   оскаржує   рішення   конкурсної   комісії,   зобов'язаний повідомити про це відповідну конкурсну комісію з наданням копії скарги.

 1. Про результати   розгляду   скарги   центральний   орган   виконавчої   влади,   що
  забезпечує  формування  та  реалізує  державну  політику  у  сфері  державної  служби,
  повідомляє учасника конкурсу, який подав скаргу, не пізніше 14 календарних днів з дня
  надходження  скарги  та  в  разі  встановлення  факту  порушення  направляє  керівнику
  державної служби в державному органі, в якому проводився конкурс, обов'язкову для
  виконання вимогу про скасування результатів конкурсу.

Заява про проведення перевірки відповідно до Закону України Про очищення влади

Заява про участь у конкурсі

Особова картка