flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

До уваги платників судового збору! Інформація щодо повернення Господарським судом Дніпропетровської області помилково або надміру сплаченого до бюджету судового збору!

Судовий збір за подання до Господарського суду Дніпропетровської області заяв, скарг сплачується на розрахунковий рахунок, відкритий в Управлінні державної казначейської служби у Соборному районі м. Дніпра, і оприлюднений на сайті суду за посиланням https://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/gromadyanam/tax/ 

У разі необхідності повернення судового збору помилково або надміру сплаченого за подання до Господарського суду Дніпропетровської області заяв, скарг платник судового збору повинен звернутися до суду з відповідною заявою. 

У заяві обов’язково необхідно вказувати найменування та код за ЄДРПОУ платника податків – для юридичної особи або прізвище, ім’я,  по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) – для фізичної особи (серія та номер паспорта вказується для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби України і мають відмітку в паспорті). 

До заяви додається оригінал або копія платіжного документа (платіжного доручення, квитанції тощо). 

За результатами розгляду заяви, у разі наявності підстав, Господарським судом Дніпропетровської області видається подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету. 

У подальшому подання подається платником до Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету. 

Платник подає до органу казначейства заяву та подання, дати складання яких не перевищують 30 календарних днів. 

Такі процедури повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів установлені для всіх судових установ, які контролюють справляння надходжень бюджету, і визначені Порядком повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 №787 (п.5). 

Звертаємо увагу, що зазначений вище порядок повернення судового збору не стосується питань повернення судового збору, який сплачено у справі, яка розглянута, або перебуває на розгляді Господарського суду Дніпропетровської області або будь-якого іншого суду. 

У цьому випадку питання повернення судового збору врегульовані відповідним процесуальним законодавством, зокрема, Господарським процесуальним кодексом України, та Законом України «Про судовий збір».