Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

2013 рік

 

Огляд даних

про стан здійснення правосуддя

 у 2013 році

 

Упродовж останніх двох років простежується тенденція щодо подальшого скорочення обсягу справ і матеріалів, що надходять до місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції. У 2013 році надійшло 5,1 млн. справ і матеріалів, що на 9,7 відсотків менше ніж у попередньому та на 13,1 відсотків менше ніж в 2003 році. Обсяг надходження справ і матеріалів до місцевих та апеляційних судів у 2003-2013 роках динамічно представлено в таблиці 1.

Таблиця 1

Надходження справ і матеріалів в 2003-2013 рр.

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

справ і матеріалів, млн.

5,9

6,4

6,3

7,6

8,9

10,3

6,7

7,7

9,4

5,7

5,1

Темпи зростання

відносно попереднього року

 

8,0

-0,4

20,5

17,0

15,5

-34,6

14,2

21,8

-39,7

-9,7

відносно 2003 р.

 

8,0

7,6

29,6

51,7

75,2

14,7

30,9

59,5

-3,8

-13,1

 

Як свідчать дані таблиці, у 2008 і 2011 роках відбувся значний приріст надходження справ.  У 2008 році в структурі справ переважали матеріали про адміністративні правопорушення, їх частка становила майже 70 відсотків. Після внесення змін до законодавства, якими вдосконалено врегулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, відбулося скорочення обсягу справ про адміністративні правопорушення. Подальше зростання було зумовлено надходженням великої кількості справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадянУ 2011 році в провадженні судів першої та апеляційної інстанції знаходилось майже 5,5 млн. адміністративних позовів та справ, що становило 52 відсотки від загальної кількості справ і матеріалів, що знаходились на розгляді в судах. Внаслідок змін правового регулювання відносин, пов’язаних із соціальними виплатами, їх кількість значно скоротилася.

Структурні і динамічні зміни надходження справ і матеріалів у 2012-2013 рр. наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Надходження до місцевих та апеляційних судів  справ і матеріалів у 2012-2013 рр.

 

Надійшло  справ і матеріалів

2012

питома вага, %

2013

питома вага, %

Темпи приросту (+/-)

Перша інстанція

кримінального судочинства 

680879

16,4

777275

19,7

14,2

адміністративного судочинства

626342

15,1

372026

9,4

-40,6

цивільного судочинства

1591073

38,4

1654860

41,9

4,0

адміністративні правопорушення

1056336

25,5

1001046

25,4

-5,2

господарського судочинства

189394

4,6

143408

3,6

-24,3

Усього

4144024

 

3948615

 

-4,7

Апеляційна інстанція

кримінального судочинства 

60743

4,0

172743

14,9

184,4

адміністративного судочинства

1242544

82,1

785500

67,6

-36,8

цивільного судочинства

153568

10,2

151117

13,0

-1,6

господарського судочинства

39938

2,6

37169

3,2

-6,9

адміністративні правопорушення

16086

1,1

15133

1,3

-5,9

Усього

1512879

 

1161662

 

-23,2

Разом

 5656903

 

5110277

 

-9,7

 

У зв’язку зі змінами в надходженні справ змінювалось і навантаження на суддів. Середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю в 2008, 2011, 2012 і 2013 роках проілюстровано в таблиці 3.

Таблиця 3

Навантаження суддів місцевих та апеляційних судів 

суди

2008

2011

Дина-міка, %

2012

2013

Дина-міка, %

місцеві загальні

178,6

139,6

-21,8

69,3

67,2

-3,0

апеляційні загальні

9,5

23,4

>у 2,5р.

17,6

18,2

3,4

окружні адміністративні

78,1

38,0

-51,3

32,8

30,8

-6,1

апеляційні адміністративні

29,9

216,7

>у 7р.

264,3

176,4

-33,3

господарські місцеві

27,8

31,2

12,2

22,7

17,2

-24,2

господарські апеляційні

8,8

14,1

59,6

11,9

11,1

-6,7

 Середньомісячне надходження (навантаження) розраховується на всю штатну чисельність суддів, а за умови наявності вакансій, фактичне навантаження є більшим.  

Аналізуючи дані, представлені в таблиці 4, штатна чисельність суддів місцевих і апеляційних загальних судів упродовж 2008 та 2013 років майже не змінилася, на відміну від штатної чисельності спеціалізованих судів.

Таблиця 4

Штатна чисельність суддів

кількість суддів за штатом

2008

2011

2012

2013

Динаміка, % (2013 р. до 2008 р.)

місцеві загальні суди

4801

4830

4835

4839

0,8

апеляційні загальні

1713

1718

1718

1718

0,3

окружні адміністративні

585

672

672

672

14,9

апеляційні адміністративні

352

402

402

402

14,2

господарські місцеві

677

760

760

760

12,3

господарські апеляційні

347

305

305

305

-12,1

усього

8475

8687

8692

8696

2,6

 

 

Упродовж 2013 року судами першої та апеляційної інстанції розглянуто 5,4 млн. справ і матеріалів (89,8 відсотків від загальної кількості що знаходилися на розгляді в судах). Дані, наведені в таблиці 5, свідчать про відсоток розглянутих справ і матеріалів за видами судочинства від загальної їх кількості, що перебували в провадженні судів. Питома вага розглянутих справ у 2013 році в порівнянні з попереднім роком зросла на 4 відсотки. Це зростання відбулося внаслідок скорочення залишків в апеляційних адміністративних судах, оскільки в 2012 році зазначеними судами розглянуто - 70 відсотків справ, що перебували в провадженні, а в 2013 році цей показник сягнув 84,1 відсотки.

Як і минулого року, перше місце у структурі справ, що розглядають суди першої інстанції, займають справи цивільного судочинстваУ 2013 році в провадженні місцевих загальних судів перебувало 1 млн. 893 тис. позовних заяв, заяв, скарг, подань, клопотань,  розглянуто 1 млн. 652 тис. (87,2%) справ та матеріалів. У таблиці 6 проілюстровано зміни у структурі розглянутих цивільних справ і матеріалів.

Згідно з даними, представленими в таблиці 6, у 2013 році скоротився обсяг справ про видачу та скасування судового наказу, справ позовного та окремого  провадження, а кількість інших справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства, - зросла.

 

 

Таблиця 5

Розгляд місцевими та апеляційними судами справ і матеріалів в 2012-2013 рр.

 

Перебувало в провадженні

Розглянуто

Питома вага розглянутих справ, %

2012

2013

Динаміка, %

2012

2013

Динаміка, %

2012

2013

Динаміка, %

місцеві загальні суди

4273561

3919147

-8,3

3924158

3590903

-8,5

91,8

91,6

-0,2

кримінального судочинства 

713040

827070

16,0

661957

783165

18,3

92,8

94,7

2,0

адміністративного судочинства

590530

180453

-69,4

553418

156308

-71,8

93,7

86,6

-7,6

цивільного судочинства

1892543

1893335

0,0

1648637

1651554

0,2

87,1

87,2

0,1

про адміністративні правопорушення

1077448

1018289

-5,5

1060146

999876

-5,7

98,4

98,2

-0,2

апеляційні загальні суди

355720

368351

3,6

330560

346274

4,8

92,9

94,0

1,2

кримінального судочинства 

93259

177577

90,4

88479

173007

95,5

94,9

97,4

2,7

адміністративного судочинства

74624

5752

-92,3

73005

5749

-92,1

97,8

99,9

2,2

цивільного судочинства

171222

169383

-1,1

152967

152426

-0,4

89,3

90,0

0,7

про адміністративні правопорушення

16615

15639

-5,9

16109

15092

-6,3

97,0

96,5

-0,5

окружні адміністративні

288586

259805

-10,0

257769

234400

-9,1

89,3

90,2

1,0

апеляційні адміністративні

1586099

1263175

-20,4

1101942

1062651

-3,6

69,5

84,1

21,1

господарські місцеві

222572

184009

-17,3

192073

146337

-23,8

86,3

79,5

-7,8

господарські апеляційні

43683

41294

-5,5

39232

37213

-5,1

89,8

90,1

0,3

Усього

6770221

6035781

-10,8

5845734

5417778

-7,3

86,3

89,8

4,0

 

 

Таблиця 6

Розгляд цивільних справ місцевими загальними судами

Найменування показників

Знаходилося на розгляді справ та матеріалів

Розглянуто

 
 

2012

2013

дина-міка, %

2012

питома вага %*

2013

питома вага %*

 

Б

1

2

3

4

5

6

7

 

Наказне провадження

437610

419932

-4,0

422855

97,3

405415

96,5

 

Питома вага від числа загальної кількості справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства, %

23,12

22,02

-4,8

25,65

х

24,35

х

 

Позовне провадження

1171552

1152590

-1,6

964388

80,8

946235

82,1

 

Питома вага від числа загальної кількості справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства, %

61,90

60,43

-2,4

58,50

х

56,84

х

 

Окреме провадження

94042

91864

-2,3

84923

90,0

83725

91,1

 

Питома вага від числа загальної кількості справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства, %

4,97

4,82

-3,1

5,15

х

5,03

х

 

Інші справи цивільного судочинства

189335

242896

28,3

176467

88,4

229407

93,2

 

Питома вага від числа загальної кількості справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства, %

10,00

12,74

27,3

10,70

х

13,78

х

 
                 

* - %  від кількості справ, що знаходились на розгляді

         

Переважна більшість справ позовного провадження  це спори, що виникають із договорів (28,4%), справи із сімейних правовідносин (27,2%) та спори про спадкове право (7,1%). Серед справ окремого провадження - справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення (56%).

Скоротився обсяг цивільних справ і матеріалів розглянутих судами першої інстанції з порушенням строків, встановлених Цивільним процесуальним кодексом України (далі – ЦПК України). У 2013 році  з порушенням термінів розглянуто 4,6 відсотків цивільних справ і матеріалів (у 2012 році таких справ було майже 8 відсотків). Найбільшу кількість справ із порушенням строків, встановлених ЦПК України, розглянуто місцевими загальними судами Сумської (12,3%), Одеської (10,9%) та Кіровоградської (10,5%) областей.

Дані звітності судів свідчать, що питома вага нерозглянутих судами справ у порівнянні з минулим роком не змінилася, і становить 16 відсотків (165,4 тис.) цивільних справ позовного та окремого провадження, що перебували в провадженні упродовж року (2012 рік  168,9 тис. або 16 %). Кількісні показники щодо нерозглянутих цивільних справ позовного та окремого провадження по регіонам представлено в таблиці 7.

Таблиця 7

Кількість нерозглянутих цивільних справ у 2013 році

Область (регіон)

Залишок нероз-глянутих справ

%  питома вага

Область (регіон)

Залишок нероз-глянутих справ

%  питома вага

 
 

Одеська

14979

23,06

Рівненська

2920

14,26

 

Житомирська

5802

20,90

Кіровоградська

3091

13,60

 

м. Київ

12293

20,66

Полтавська

4726

13,24

 

Львівська

8134

19,18

АР Крим

5451

12,43

 

Донецька

23273

18,81

Хмельницька

3142

11,96

 

Дніпропетровська

17995

18,47

Херсонська

3140

11,79

 

м. Севастополь

2252

18,22

Вінницька

3925

11,19

 

Харківська

10577

18,08

Черкаська

2850

10,66

 

Луганська

9395

16,19

Чернівецька

1579

10,41

 

Усього

165436

15,95

Київська

4128

10,20

 

Миколаївська

4980

15,81

Сумська

2116

9,99

 

Запорізька

6942

15,53

Тернопільська

1857

9,95

 

І.-Франківська

3680

15,26

Волинська

1384

8,71

 

Закарпатська

3240

14,83

Чернігівська

1585

7,37

 

 

У 2013 році спостерігається тенденція щодо суттєвого скорочення обсягу надходження справ і матеріалів, що розглядаються в порядку адміністративного судочинства. Так, до адміністративних судів першої інстанції надійшло на 40,6 відсотків менше позовних заяв, справ ніж в минулому році.

У провадженні місцевих загальних та окружних адміністративних судів у 2013 році знаходилось майже 317 тис. адміністративних справ  (у 2012 році – 541,5 тис., у 2011 році – 3 млн. 778 тис. справ). Якщо в 2011 році – 92,5 відсотків справ перебувало в провадженні місцевих загальних судів, у 2012 році їх частка становила вже 56,4 відсотків, то в 2013 році – 2/3 частини від загального обсягу адміністративних справ знаходилось в провадженні окружних адміністративних судів. Структурно дані про знаходження і результати розгляду адміністративних справ наведено в таблиці 8.

З порушенням строків, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України (далі – КАС України), місцевими судами розглянуто 32,5 тис. адміністративних справ або 11,4 відсотки (2012 рік – 14 %).

 

                         

Таблиця 8

Розгляд адміністративних справ місцевими загальними та окружними адміністративними судами (за категоріями справ) у  2013р.

№ з/п

Найменування показників

Знаходилося в провадженні справ

Закінчено провадження у справах (усього)

у тому числі із задоволенням позову

місцеві загальні суди

питома вага
%*

окружні адмініст-ративні суди

питома вага
%*

усього

місцеві загальні суди

питома вага
%*

окружні адмініст-ративні суди

питома вага
%*

місцеві загальні суди

питома вага
%*

окружні адмініст-ративні суди

питома вага
%*

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян

42382

41,68

63313

29,14

105695

37966

42,08

59876

30,71

24466

44,43

47231

33,03

2

Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів

335

0,33

102728

47,28

103063

297

0,33

91130

46,74

161

0,29

74808

52,31

3

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки

32797

32,26

6830

3,14

39627

30270

33,55

5925

3,04

20130

36,56

2938

2,05

4

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування

10115

9,95

9874

4,54

19989

8138

9,02

8196

4,20

3766

6,84

3435

2,40

5

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки

3304

3,25

11059

5,09

14363

2786

3,09

9143

4,69

1317

2,39

4409

3,08

6

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції

4637

4,56

8528

3,92

13165

4079

4,52

7778

3,99

2089

3,79

3285

2,30

7

Справи зі спорів з відносин публічної служби

752

0,74

4158

1,91

4910

630

0,70

3602

1,85

283

0,51

1600

1,12

8

 Інші адміністративні справи

7351

7,23

10799

4,97

18150

6057

6,71

9341

4,79

2855

5,18

5306

3,71

9

УСЬОГО

101673

х

217289

х

318962

90223

x

194991

x

55067

x

143012

x

   
                             

 

На кінець звітного періоду залишилися нерозглянутими 33,8 тис. адміністративних справ (у 2012 році  44,4 тис. справ). Дані про кількість нерозглянутих адміністративних справ на кінець року та їх частку від числа справ, що знаходилися в провадженні місцевих загальних та окружних адміністративних судів, представлено в таблиці 9.

Таблиця 9

Кількість нерозглянутих адміністративних справ

місцеві загальні суди

справ

питома вага,%

 

окружні адміністративні суди

справ

питома вага,%

м. Севастополь

223

22,55

Львівська

2122

19,03

Одеська

930

21,47

АР Крим

2155

16,41

Дніпропетровська

982

17,11

Харківська

1981

14,64

Львівська

755

16,38

Запорізька

1558

14,30

Луганська

717

16,24

Закарпатська

498

13,21

м. Київ

573

14,26

Чернівецька

431

13,06

Донецька

1330

13,53

Миколаївська

755

12,17

Полтавська

442

13,42

Кіровоградська

528

12,17

Автономна Республіка Крим

510

13,04

Житомирська

1059

11,62

Харківська

483

12,22

м. Київ

2324

11,53

І.-Франківська

333

11,86

Рівненська

584

11,45

Запорізька

315

11,49

м. Севастополь

362

11,36

Усього

11450

11,26

Тернопільська

398

11,35

Закарпатська

190

11,00

Волинська

310

10,55

Кіровоградська

276

9,47

І.-Франківська

436

10,43

Сумська

163

9,13

Усього

22298

10,26

Черкаська

238

8,99

Дніпропетровська

1634

9,40

Рівненська

281

8,64

Херсонська

469

9,02

Житомирська

653

8,41

Вінницька

478

8,82

Миколаївська

468

8,23

Одеська

720

7,99

Чернівецька

71

8,08

Полтавська

574

7,48

Херсонська

192

8,00

Київська

469

7,18

Київська

323

7,69

Луганська

683

6,34

Хмельницька

213

7,23

Черкаська

213

5,16

Вінницька

375

5,71

Донецька

951

5,15

Тернопільська

182

5,55

Хмельницька

204

4,45

Чернігівська

118

5,18

Сумська

300

3,17

Волинська

114

4,21

Чернігівська

102

2,46

 

Серед адміністративних справ, що розглядалися місцевими загальними судами, переважають справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян (41,7 %) та справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки  (32,3 %). У минулому році їх частка становила відповідно 76,4 і 12,4 відсотків. У структурі адміністративних справ, які розглядалися окружними адміністративними судами, переважали справи двох категорій: 47,3 відсотки – справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів та 29,1 відсотків –   справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян  (у 2012 році – 47,6 % і 31,9 %).

У 2013 році в місцевих господарських судах перебувало на розгляді  113,8 тис. господарських справ, з них 67 тис. розглянуто з ухваленням рішення, у тому числі 54,1 відсотків із задоволенням позову.

На кінець року залишилися нерозглянутими 34 тис. справ або 23 відсотки справ від загальної кількості справ, що перебували в провадженні місцевих господарських судів. Таблиця 10 ілюструє дані щодо кількості нерозглянутих справ у розрізі місцевих господарських судів.

Таблиця 10

Кількість нерозглянутих господарських справ

Область
(регіон)

Залишок нероз-глянутих справ

%  питома вага *

Область
(регіон)

Залишок нероз-глянутих справ

%  питома вага *

Одеська

4 730

36,54

м. Севастополь

353

20,95

Черкаська

1 200

30,69

Запорізька

1 089

20,63

Донецька

3 005

27,63

Кіровоградська

410

20,18

Миколаївська

849

26,64

Рівненська

457

18,39

Житомирська

593

26,50

Чернігівська

384

18,08

Автономна Республіка Крим

1 540

25,09

Полтавська

573

17,85

Херсонська

525

24,75

Закарпатська

354

17,54

Київська

1 531

23,91

Дніпропетровська

2 257

16,78

Тернопільська

308

23,51

Сумська

575

16,66

м. Київ

7 326

23,20

Чернівецька

263

16,51

Усього

34 034

23,03

Волинська

393

16,36

Львівська

1 497

22,22

Луганська

800

15,69

Харківська

1 647

21,80

І.-Франківська

368

15,69

Вінницька

495

21,48

Хмельницька

512

15,46

 

У структурі розглянутих господарських справ половину становлять справи щодо майнових спорів про виконання господарських договорів. Їх частка становить 61,5 тис. справ або 54 відсотки (у 2012 році – 60,1 тис. справ або 69 відсотків).

Загальна кількість справ про відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами, як і в попередні роки, продовжує скорочуватись. Так, упродовж 2013 року закінчено провадження в 5,7 тис. справ, що на 25 відсотків менше ніж у попередньому році (2012 рік –7,6 тис. справ, 2011 рік – 10,4 тис. справ).  Винесено постанов про визнання банкрутом – 3,4 тис. справ (2012 рік – 4,6 тис., 2011 рік  6,7 тис.).

Упродовж 2013 року суди першої інстанції розглядали кримінальні справи та матеріали кримінального провадження, застосовуючи норми Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року (далі – КПК України, 1960) та Кримінального процесуального кодексу України 2012 року (далі – КПК України, 2012).

На розгляді судів першої інстанції у 2013 році знаходилось 211 тис. кримінальних справ (проваджень). Упродовж року закінчено провадженням 174,3 тис. кримінальних справ (проваджень), з них 135,8 тис. розглянуто з ухваленням вироку (у 2012 році – відповідно 193,1 і 161,7 тис.). Загальні показники про розгляд кримінальних справ (проваджень) представлено в таблиці 11.

Таблиця 11

Розгляд кримінальних справ (проваджень) місцевими загальними судами

   

№  з/п

Найменування показника

кримінальних справ (проваджень)

КПК України (1960)

КПК України (2012)

Усього

1

Перебувало в провадженні, усього

44289

166705

210994

2

Провадження в яких закінчено, усього

35113

139188

174301

Питома вага від справ, які перебували в провадженні, %

79,3

83,5

82,6

3

Призначено  до розгляду з порушенням строків, передбачених статтею 241 КПК України (1960)

177

х

177

Питома вага від справ, провадження в яких закінчено, %

0,5

х

0,5

4

Призначено до підготовчого судового засідання з порушенням строків, установлених ст. 314 КПК України (2012)

х

1035

1035

Питома вага від  справ, провадження в яких закінчено, %

х

0,7

0,7

5

Призначено до розгляду з порушенням строків, передбачених статтею 256 КПК України (1960)

587

х

587

Питома вага від  справ, провадження в яких закінчено, %

1,7

х

1,67

6

Призначено до судового розгляду з порушенням строків, установлених ст. 316 КПК України (2012)

х

1086

1086

Питома вага від  справ, провадження в яких закінчено, %

х

0,1

0,1

7

Залишок нерозглянутих справ (проваджень) на кінець звітного періоду

9176

27517

36693

Питома вага від  справ, що перебували у провадженні, %

20,7

16,5

17,4

8

У тому числі не розглянуто  у строк понад 6 місяців (без урахування справ із зупиненим провадженням)

3232

3274

6506

Питома вага від  нерозглянутих справ, за мінусом справ провадження в яких зупинено, %

35,2

11,9

17,7

 

Дані, представлені в  таблиці 12, ілюструють показники, щодо загальної кількості розглянутих кримінальних справ (проваджень) з ухваленням вироку,  питому вагу видів злочинів та динаміку структурних змін злочинів.

Таблиця 12

Структура видів кримінальних злочинів

 

2012

2013

динаміка,%

Розглянуто справ (проваджень) з постановленням вироку  (усього)

161409

135793

-15,9

Питома вага, %,  у тому числі

100

100

 

Злочини проти власності

48,3

45,0

-6,7

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

17,3

15,3

-11,3

Злочини проти життя та здоров’я особи

7,3

13,7

88,2

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

4,6

5,3

14,5

Злочини проти громадської безпеки

4,3

3,7

-14,1

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

4,1

3,6

-11,7

Злочини проти громадського порядку та моральності

3,2

2,9

-10,3

Злочини проти правосуддя

2,3

2,7

15,9

Злочини у сфері господарської діяльності

2,6

1,8

-31,2

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

1,7

2,0

18,8

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян

1,4

1,6

19,0

Злочини проти довкілля

0,8

0,8

-2,3

Інші злочини

2,2

3,6

63,6

У 2013 році потерпіло від злочинів 108,2 тис. фізичних осіб (у 2012 році  126,7 тис. осіб). Завдано матеріальної та моральної шкоди –  104,5 тис. особам  або 96,6 відсотків (2012 рік – 84 %).

Останнім часом судами частіше застосовується запобіжний захід у вигляді застави. Так у 2013 році судом під заставу звільнено 753 особи, тоді як в минулому році – 459 осіб, у 2011 році – 129 осіб.

За вирока­ми, що набрали законної сили у звітному періоді, засуджено майже 123 тис. осіб, що на 24,5 відсотків менше ніж минулого року (2012 рік – 162,9 тис. осіб). У таблиці 13 представлено дані про кількість засуджених осіб та коефіцієнт судимості (кількість засуджених осіб на певній адміністративно-територіальній одиниці з розрахунку на 10 тис. осіб населення, яке мешкає на тій самій території) в розрізі регіонів.

 

Таблиця 13

Кількість засуджених осіб та коефіцієнт судимості

Кількість засуджених осіб

Коефіцієнт судимості

№ з/п

регіон

2012

№ з/п

регіон

2013

№ з/п

регіон

2012

№ з/п

регіон

2013

1

Донецька

20320

1

Донецька

15333

1

Запорізька

49,0

1

Луганська

37,8

2

Дніпропетровська

14905

2

Дніпропетровська

11202

2

Луганська

46,7

2

Донецька

35,2

3

Харківська

10645

3

Луганська

8496

3

Донецька

46,3

3

Херсонська

34,9

4

Луганська

10566

4

Харківська

8400

4

Дніпропетровська

45,0

4

Дніпропетровська

33,9

5

Запорізька

8766

5

АР Крим

6566

5

Херсонська

44,9

5

Кіровоградська

33,9

6

АР Крим

8594

6

м. Київ

5949

6

АР Крим

43,8

6

АР Крим

33,4

7

Одеська

7721

7

Одеська

5624

7

Чернігівська

41,4

7

Сумська

32,4

8

м. Київ

7252

8

Запорізька

5211

8

Миколаївська

41,1

8

Полтавська

31,0

9

Вінницька

6007

9

Полтавська

4537

9

Кіровоградська

40,2

9

Харківська

30,6

10

Полтавська

5421

10

Вінницька

4383

10

Харківська

38,8

10

Запорізька

29,3

11

Львівська

5222

11

Львівська

4298

11

Сумська

38,6

11

Вінницька

27,0

12

Херсонська

4855

12

Київська

3787

12

Вінницька

36,8

12

м. Севастополь

26,6

13

Миколаївська

4836

13

Херсонська

3749

13

Полтавська

36,8

13

Миколаївська

26,6

14

Київська

4630

14

Сумська

3683

14

Черкаська

35,4

14

Чернігівська

26,0

15

Черкаська

4509

15

Кіровоградська

3362

15

Житомирська

35,3

15

Черкаська

25,2

16

Житомирська

4489

16

Черкаська

3181

16

Одеська

32,3

16

Житомирська

24,9

17

Чернігівська

4487

17

Житомирська

3157

17

м. Севастополь

31,7

17

Одеська

23,5

18

Сумська

4425

18

Миколаївська

3109

18

Волинська

30,5

18

Рівненська

22,9

19

Кіровоградська

4011

19

Чернігівська

2783

19

Рівненська

27,2

19

Волинська

22,9

20

Хмельницька

3307

20

Рівненська

2653

20

Київська

26,9

20

Київська

22,0

21

Івано–Франківська

3266

21

Івано–Франківська

2555

21

м. Київ

25,6

21

м. Київ

20,8

22

Волинська

3168

22

Волинська

2380

22

Хмельницька

25,1

22

Івано–Франківська

18,5

23

Рівненська

3140

23

Хмельницька

2371

23

Чернівецька

24,6

23

Хмельницька

18,1

24

Закарпатська

2599

24

Закарпатська

2147

24

Івано–Франківська

23,6

24

Закарпатська

17,1

25

Тернопільська

2305

25

Тернопільська

1770

25

Тернопільська

21,4

25

Львівська

16,9

26

Чернівецька

2225

26

Чернівецька

1264

26

Закарпатська

20,7

26

Тернопільська

16,5

27

м. Севастополь

1210

27

м. Севастополь

1023

27

Львівська

20,6

27

Чернівецька

13,9

 

Україна

162881

 

Україна

122973

 

Україна

35,7

 

Україна

27,0

 

 

 

Основні види покарання, які за вироками, що набрали законної сили в 2013 році в порівнянні з 2012 роком,  наведено в таблиці 14.

Таблиця 14

Основні види покарання

Види покарання

2012

2013

динаміка, %

абс.

пит. вага %

абс.

пит. вага %

Усього засуджено осіб за всі види злочинів

162881

 

122973

 

-24,50

Штраф

23651

14,52

24592

20,00

3,98

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

18

0,01

23

0,02

27,78

Громадські роботи

15001

9,21

11375

9,25

-24,17

Виправні роботи

923

0,57

503

0,41

-45,50

Службові обмеження для військовослужбовців

42

0,03

46

0,04

9,52

Арешт

6495

3,99

4546

3,70

-30,01

Обмеження волі

4640

2,85

2671

2,17

-42,44

Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

11

0,01

2

0,00

-81,82

Позбавлення волі

42938

26,36

30479

24,79

-29,02

Довічне позбавлення волі

52

0,03

53

0,04

1,92

Інші міри покарання

52

0,03

44

0,04

-15,38

Звільнено від покарання

69058

42,40

48639

39,55

-29,57

 

Звільнено з-під варти із зали судового засідання 2,5 тис. осіб.

На розгляд слідчих суддів у 2013 році надійшло 454,8 тис. клопотань, заяв і скарг, з них задоволено 367,6 тис. (80,8%). Відповідно до статті 248 КПК України, 2012 апеляційними судами постановлено 108,2 тис. ухвал про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

У порядку надання міжнародної правової допомоги місцевими загальними судами розглянуто 620 запитів (клопотань, скарг), серед яких 184 про застосування тимчасового та екстрадиційного арешту (статті 583, 584 КПК, 2012), у тому числі 176 задоволено.

Упродовж 2013 року судами в порядку виконання судових рішень розглянуто 150 тис. справ.

Незважаючи на сталу тенденцію щодо скорочення надходження справ про адміністративні правопорушення, справи цієї категорії в структурі справ місцевих загальних судів займають другу позицію та становлять четверту частину від загальної кількості справ, що надійшли до місцевих загальних судів. Так, у 2013 році до судів надійшло на розгляд 988,4 тис. справ (5,2%),  2012 рік –  1 млн. 043 тис. справ (-19,9%).

До адміністративної відповідальності притягнуто 817,2 тис. осіб. Основні види адміністративних стягнень динамічно і структурно представлено в таблиці 15.

Таблиця 15

Основні види адміністративних стягнень

Найменування показника

2012

2013

Динаміка

абс.

 %

Кількість осіб, на яких накладено адміністративне стягнення

817153

765255

-51898

-6,35

основні види адміністративних стягнень

попередження

35941

28410

-7531

-20,95

питома вага, % *

4,4

3,7

 

-15,59

штраф

617510

581805

-35705

-5,78

питома вага, %

75,6

76,0

 

0,61

позбавлення спеціального права

37603

39283

1680

4,47

питома вага, %

4,6

5,1

 

11,55

громадські роботи

87551

87942

391

0,45

питома вага, %

10,7

11,5

 

7,26

адміністративний арешт

23038

20204

-2834

-12,30

питома вага, %

2,8

2,6

 

-6,35

 

* від загальної кількості осіб, на яких накладено адміністративне стягнення

Основне адміністративне стягнення у вигляді штрафу застосовано до 581,8 тис. осіб на загальну суму 463,8 млн. грн. У добровільному порядку правопорушниками сплачено 31 відсоток від суми накладеного судом штрафу, що залишилось на рівні минулого року (30%). Слід зазначити, що 194,2 млн. грн. або 42 відсотки від загальної суми (у 2012 році  178,5 млн. грн. або 37 %) складають грошові стягнення, що накладаються на громадян і посадових осіб, які вчинили порушення митних правил.

Адміністративне стягнення (основне і додаткове) у вигляді конфіскації предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, застосовано до 49 тис. правопорушників.

Справи про порушення Правил дорожнього руху становлять 41 відсоток (314 тис.) від усіх справ про адміністративні правопорушення.

Окрім зазначених правопорушень поширеними також є дрібне хуліганство (стаття 173 КУпАП) та вчинення насильства в сім'ї або невиконання захисного припису (стаття 173-2 КУаАП). До адміністративної відповідальності відповідно притягнуто 58,3 і 92,9 тис. осіб (у 2012 році – 35,4 і 89,3 тис. осіб).

За порушення порядку ведення податкового обліку, несплату обов’язкових платежів та інші правопорушення у сфері оподаткування на 56,8 тис. осіб накладено адміністративне стягнення.

До 22,5 тис. неповнолітніх осіб застосовано заходи впливу, передбачені статтею 241 КУпАП.

Найбільш поширеними правопорушеннями, які вчиняють неповнолітні, є куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (стаття 1751 КУпАП) – 8,1 тис. осіб (32,5%) та розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді (стаття 178 КУпАП) – 5,6 тис. осіб (24,4%).  Майже 3 тис. неповнолітніх проживали без паспорта (стаття 197 КУпАП), 1,5 тис. осіб здійснили дрібне хуліганство. У 2013 році зменшилась кількість неповнолітніх, які керували транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння – 1,2 тис. осіб (у 2011 році за цією статтею було розглянуто справ стосовно 1,6 тис. осіб, у 2010 році  2,8 тис. осіб).

Упродовж 2013 року в місцевих загальних судах перебувало 2,4 тис. справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (2012 рік – 2,9 тис. справ). За вчинення корупційних діянь оштрафовано 1,7 тис. осіб на загальну суму 1 млн. 140 тис. грн. (2012 рік – 1,9 тис. осіб на суму 2 млн. 043 тис. грн.).

За результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення вилучено 176 одиниць вогнепальної зброї, 1129 одиниць бойових припасів, оплатно вилучено цінностей на суму 70,4 тис. грн., конфісковано товарів і цінностей на суму 23,8 млн. грн., іншої валюти в еквівалентному вираженні на суму 26,7 млн. грн.

До апеляційних судів у 2013 році надійшло 1,1 млн. справ. Слід зазначити, що в порівнянні з 2012 роком кількість апеляційних скарг щодо перегляду справ адміністративного судочинства скоротилася на 36,8 відсотків, проте їх частка ще складає 67,6 відсотків. Кількість ухвалених рішень місцевих судів, скасованих та змінених в апеляційному порядку впродовж 2013 року представлено в таблиці 16.

Таблиця 16

Кількість ухвалених рішень місцевих судів, скасованих та

змінених в апеляційному порядку

 

Кількість

розглянуто місцевими судами (ухвалено вироків, рішень, постанов)

скасовано та змінено вироків, рішень, постанов

абс.

% питома вага

абс.

% питома вага

2012

2013

2012

2013

засуджених, виправданих осіб місцевими загальними судами

186239

152461

14218

7,6

14116

9,3

адміністративних справ розглянутих місцевими загальними судами з прийняттям постанови

258827

75478

258127

99,7*

200946

266,2*

адміністративних справ розглянутих окружними адміністративними з прийняттям постанови

178743

170684

10961

6,1

10774

6,3

цивільних справ розглянутих місцевими загальними судами з прийняттям рішення

722929

723866

35235

4,9

35712

4,9

господарських справ розглянутих місцевими господарськими судами з прийняттям рішення

87186

113752

7802

8,9

6586

5,8

справ про адміністративні правопорушення

972311

911707

7454

0,8

6906

0,8

усього

2406235

2147948

333797

13,9

275040

12,8

*високий відсоток зумовлено тим, що у 2012 та 2013 роках апеляційні адміністративні суди переглядали судові рішення ухвалені місцевими судами у 2011 році.

 

 

Заступник начальника управління -

начальник відділу судової

статистики та діловодства

 

Державної судової адміністрації України                                           А. Поліщук